Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ضمن محکوم کردن ترور ناجوانمردانه خانمها عروبه برکات و دخترش حلا برکات دو تن از زنان فعال سوری که در خانه شان در استانبول با ضربات کارد به قتل رسیدند را به اپوزیسیون سوریه به ویژه زنان مبارز سوری صمیمانه تسلیت می گوید.

بسیاری از خبرگزاری ها این ترور را به دیکتاتوری اسد نسبت می دهند.

خانم عروبه برکات از شخصیتهای قدیمی اپوزیسیون سوریه بود که نقش جدی در افشای جنایتهای اسد به ویژه در زندانهای قرون وسطایی این رژیم ایفا کرد و تحقیقاتی را در مورد شکنجه در زندانهای رژیم اسد انجام داده بود. دختر وی حلا برکات نیز از فعالان سوری و خبرنگار تلویزیون اپوزیسیون سوریه (اورینت) بود. خانم عروبه که با مقاومت ایران و به ویژه زنان مجاهد آشنایی داشت همواره احترام ویژه یی برای آنان و مبارزاتشان بر علیه دیکتاتوری دینی قائل بود.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
اول مهر ۱۳۹۶ (۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷)