Instagram

قضاییه خامنه ای، حسین فریدون (روحانی) برادر و دستیار ویژه شیخ حسن روحانی رئیس جمهور رژیم را دستگیر و زندانی کرد.

آخوند محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه رژیم، اعلام کرد: روز شنبه برای حسین فریدون قرار تأمین صادر شد و چون تأمین نشده، به زندان منتقل شده است.
وی گفت که در صورت تأمین وثیقه، او از زندان آزاد می‌شود.
حسین فریدون، که برادر و دستیار ویژه آخوند روحانی است سال گذشته در جریان افشای فساد در فیشهای حقوقی به دخالت در تعیین رئیس بانک رفاه متهم شده بود.
قضائیه خامنه‌ای هفته پیش معاون احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی رژیم را که در نمایش انتخابات اخیر هم کاندیدا شده بود، دستیگر و زندانی کرد.