شیخ حسن روحانی – «چنین و چنان» درمانی!درحالیکه جامعه بین المللی در آستانه تصمیم گیری بسوی برداشتن گامی دیگر علیه مطامع مخرب رژیم آخوندی است و در حالیکه پیش نویس قطعنامه تحریم مجدد تسلیحاتی علیه دیکتاتوری ولی فقیه به اعضاد شواری امنیت ملل متحد تسلیم گردیده، شیخ حسن روحانی در سخنانی ضمن تهدید چندباره، از سیاست «چنین و چنان» درمانی پرده برداشت.

ویروس خامنه ای – سپاه جنایت می کنددر این واقعیت که سپاه سرکوبگر پاسداران ابزار کشتار، شکنجه، قتل و تجاوز به حقوق انسانی در دیکتاتوری ولایت فقیه می باشد، به یقین هیچ انسان منصفی برآن شک و شبهه ای ندارد.

کرونای ولایت – بحران معیشت برای ۴۵ میلیون خانوار کارگریدرآستانه روز جهانی کارگر و ضمن گرامیداشت بین الملل کارگری، جا دارد تا از میلیون ها زحمتکش و کارگر تحت ستم در ایران آخوندی یاد کنیم که بدلیل سیاست های غارتگرانه، سرکوبگرایانه و مملو از استثمار اکنون در سخت ترین شرائط روزگار سپری میکنند.

ورشکستگی حکومت با فروش سهام دولتی


از فردای آغاز تحریم های خرد کننده علیه مطامع آخوندی و رشد و نمو ویروس کرونا در کشور که اکنون در منطق خود به بروز خفگی و تنگناهای شدید اقتصادی، افت تولید و ورشکستگی مالی برای دولت شیخ حسن روحانی راه برده ، اکنون حکومت در یک اقدام تورم زا و غارتگرانه  دست به فروش «سهام» درچارچوب «صندوق های قابل معامله» زده است.

صفحه10 از309