از فردای بروز شقه و شکاف در درون دیکتاتوری خامنه‌ای که به استیضاح و برکناری چهار وزیر در دولت آخوند روحانی انجامید، بسیاری از کارشناسان مسائل ایران آینده، ادامه کار دولت دوازدهم و رسیدن به پایان خود را با فرجامی ناخوشایندی پیش‌بینی می‌کنند.

تسلیت: درگذشت دکتر زهرا ایزدی (زری اصفهانی) در کانادا را که تا آخرین ایام حیات در برابر رژیم پلید آخوندی و مزدوران آن با روشنگری ایستادگی نمود به خانواده او و خانواده بزرگ مقاومت تسلیت میگوییم

 

بروز بحران‌های لاعلاج مالی در دیکتاتوری خامنه‌ای نه‌تنها ضربات جبران‌ناپذیری را بر جامعه و اقشار ضعیف وارد آورده، بلکه به بروز فاجعه دیگری بنام «ورشکستگی ۹۰ درصد» از بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور انجامیده است.

 

از قدیم گفته‌اند، چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند!. با نیم‌نگاهی به صحنه داخلی و کنش و واکنش‌های حکومت، اکنون می‌توان به‌یقین اذعان کرد که وضعیت سپاه زهوار در‌رفته و روحیه باخته خامنه‌ای، بازتاب این ضرب‌المثل قدیمی شده است.

 

به‌یقین یکی از تبعات عدم امنیت، نبود آزادی‌های اجتماعی و فردی، محدودیت‌های شدید حکومتی، وجود کنترل ، سایه مخوف سرکوب و همچنین ایزولاسیون منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم آخوندی، همان افت شدید ورود گردشگران به ایران می‌باشد.

 

تونل بی‌پایان رکود اقتصادی که در دیکتاتوری خامنه‌ای اکنون به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها زیربناهای مهم کشور را دستخوش بحران‌های غیرقابل‌برگشت نموده، بلکه در راستای مخرب خود، شریان‌های اجتماعی جامعه و به‌ویژه بسیاری از خانوارها را به پرتگاه سقوط کشانده است.

 

با بروز بحران‌های حاد اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی که در راستای مخرب خود به توقف چرخ تولید و درنهایت به بیکاری گسترده در ایران آخوند زده انجامیده است ، تازه‌ترین داده‌های حکومتی سخن از افزایش شدید نرخ بیکاری در میان زنان و زنان سرپرست خانوار رادارند.

صفحه9 از242