درحالیکه فاجعه سیل در بیش از ۲۵ استان کشور ابعاد و خسارات وخیمی از خود باقی گذاشته است و در حالیکه بنا برداده های پزشکی قانونی تنها در شیراز ۱۲۰ نفر جان داده و یا مصدوم شده اند، دولت آخوند روحانی در تبلیغات حکومتی ضمن تهدید مردم به خبررسانی، از برخورد قضائی با آنان خبر داده است.


با چشم انداز گسترده شدن سیل در اثر بارندگی های بعدی، رژیم در وحشت از قیام مردمی، از شب پنجم فروردین سانسورخبرهای مربوط به سیل را شدیدتر کرده و ابعاد فاجعه را در خبرهای رسمی هر چه کم رنگ‌تر نشان می دهد. دغدغه اصلی نظام به جای نجات مردم حفظ نظام پوسیده ولایت شده است.


همزمان با افزایش شدید نقض حقوق بشر در دیکتاتوری ولی‌فقیه و اوجگیری ابعاد دستگیری‌های کور و گسترده علیه مردم به‌جان‌آمده در شهرهای مختلف میهن امان، اکنون جامعه بین‌المللی را بر آن داشته تا برای یک سال دیگر موضوع رسیدگی به نقض حقوق بشر را همچنان در دستور کار خود قرار دهد.


بروز سیل در بخش‌های بزرگی از استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی که بنا بر داده های قطره ای از سوی رسانه های حکومتی منجر به کشته شدن حداقل ۹ تن از هموطنان، مفقود شدن تعداد زیادی دیگر و تخریب خان و کاشانه هزاران خانوار راه برده، به یقین در یک حاکمیت مردمی و دلسوز قابل پیشگیری می بود.هنوز چند ساعت از آغاز سال جدید و پیدایش بهار نگذشته است که جامعه بین المللی عیدانه خود به ولی فقیه زهرخورده را با اعلام تحریم‌های جدید علیه دوایر و زیر ارگان های وزارت دفاع در رژیم آخوندی، درسینی هدایا گذاشت!.


وحشت از پیامدهای اجتماعی دراثر بحران بی علاج اقتصادی و گرانی و تورم و هراس سرکرگان هردو باند حاکمیت از خطر فوران خشم مردم، نمود دیگریست از بن بست نظام در حلقه بحرانهای داخلی و خارجی، که آخوندها ناگزیر از اعتراف به آن هستند و بیهوده می کوشند تقصیر آن را به گردن هم بیندازند.


با گذشته زمان اکنون روشن شده که طرح کمک های اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس برای یاری رساندن به دیکتاتوری ولایت خامنه‌ای نه تنها راه گشا نیست، بلکه به مجموعه ای از شروط نیز گره خورده است.

صفحه9 از258