امروز به پیشواز چهل امین روز شهدای قیام آبان می رویم. سخن از کودکان ، نوجوانان ، دختران و زنانی است که بی محابا نظام آخوندی را برای نان، حریت و زندگی بهتر به چالش سرنگونی کشانده و در این راه جان به جان آفرینان سپردند.

 

با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که اشرف نشان مقاوم و استوار مریم حجازی، شنبه شب ۲۱ دسامبر، در شهر لس آنجلس در آمریکا در اثر بیماری درگذشت و به یاران شهید و صدیقی که سالها در کنار آنها در پهنه های مختلف فعالیت کرده بود، پیوست.

صفحه9 از289