با بالا‌گرفتن عربده‌کشیهای اتمی از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه و پس از برداشتن گام چهارم برای نقض توافق اتمی، اکنون بسیاری از ناظران مسائل بین‌المللی بر این واقعیت تأکید دارند که روابط تهران با پایتختهای کشورهای اروپایی به مرحله بحرانی رسیده است.با نیم نگاهی به داده های حکومتی اکنون بخوبی می توان به این نتیجه منطقی رسید که از فردای خروج ایالات متحده از توافق اتمی و به تبع آن راه افتادن بی سابقه ترین تحریم ها علیه دستگاه مالی، نفتی، بانکی، کشتی رانی، بیمه و تجارت خارجی رژیم آخوندی، ولی فقیه با نقض شدید بندهای برجام، تلاش غیر قابل تصوری را برای حفظ آن تا پایان فرارسیدن موعد هشت سال بخرج می دهد.

 

اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۸ (۷ نوامبر ۲۰۱۹) در باره دست و پا زدنهای گشتاپوی دینی علیه مقاومت ایران تحت عنوان مفتضح «اعضای سابق مجاهدین» به اندازه کافی گویا و روشنگر است.


استمرار قیامهای مردم عراق و لبنان، عمق استراتژیک رژیم ملایان و یکی از پایه های استراتژیک تئوکراسی حاکم بر ایران را بشدت زیر ضرب برده است.بهار عرب ترجمان همان قیام توده‌های به جان آمده در کشورهایی است که با خود سلسله‌ای از تحولات اجتماعی و سیاسی را از کشورهای شمال آفریقا آغاز و سپس به بخش‌های شرقی مدیترانه تا مصر، سوریه، لبنان و اکنون به عراق کشانده است.

صفحه5 از279