رشد و نمو مقوله‌ای بنام «سانسور» در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون نه تنها به تعطیلی بسیاری از نشریات و رسانه های غیرحکومتی راه برده است، بلکه فراتر ازآن بازار «نشر و کتاب» را دستخوش تحولی غیرقابل بازگشت کرده است.


بحران صادرات نفت و به تبع آن افت شدید درآمد های رژیم آخوندی که از فردای آغاز مادر تحریم‌ها علیه دیکتاتوری ولی فقیه روندی شتابان بخود گرفته، اکنون به مرحله ای رسیده است که وزیر نفت در دولت آخوند روحانی، در تازه ترین سخنان خود، آن را به مانند «جنگی تمام» عیار علیه کلیت نظام تعبیر کرده است.


باکمان تأثر و تاسف از درگذشت خانم فائقه مبرقع از اشرف نشانهای پرشور و حامیان فعال مقاومت در سوئد مطلع شدیم و فقدان او را به خانواده گرامی اش و به خانواده بزرگ مقاومت، به ویژه به یاران و همرزمانش در سوئد و یوتوبوری، تسلیت می گوییم.


هشتم مارس مصادف است با روز جهانی زن، روزی که زنان دردمند برای احقاق حقوق حقه خود پباخاستند و ضمن به چالش کشیدن نظام کهن مردسالاری، چشم انداز غایی را رسیدن به رهبری سیاسی ترسیم نمودند.


رشد و نمو بیکاری، فقر و فلاکت که اکنون سراسرجامعه جوان و پویای ایران را در برگرفته، در منطق خود به افزایش اعتراضات، تظاهرات و تحصنات اقشار ضربه پذیراز جمله معلمان، کارگران و یا کشاورزان راه برده است.


درحالیکه باند آخوند روحانی تلاش دارد تا بسته اروپایی بنام «اینس تکس» را پلی بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با دیکتاتوری ولی فقیه وانمود نماید و بدین سان آن را تنها راه حل ممکن برای سرو سامان دادن به مجموعه بحران های مالی و اقتصادی رژیم تبلیغ نماید، ولی فقیه زهر خورده در وب سایت خود و با انتشار سخنانی، ضمن شاخ به شاخ شدن با رئیس جمور دست نشانده خود گفت: «ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [امّا] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا (ترامپ) می خواهد از برجام خارج بشود، تا مدتی که او میگوید خارج می شوم، ما همین‌طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده‌ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده‌ایم. حالا هم «بسته‌ی اروپایی»؛ مردم را درباره‌ بسته‌ اروپایی شرطی نکنید».