کارگران و زحمتکشان در ایران آخوند زده امسال در حالی به پیشواز روز جهانی کارگر می‌روند که رکود اقتصادی و افت شدید تولید اکنون به بروز فاجعه‌ای بنام «بیکاری» گسترده و به تبع آن فقر و به حاشیه رانده شدن قریب ۱۴ میلیون کارگر راه برده است.یک هفته پس از آنکه شبکه اینستاگرام حساب های قریب ۴۰ تن از بالاترین عوامل سرکوب، نقض حقوق بشر و تروریسم در رژیم آخوندی از جمله خامنه ای شخص اول نظام را مسدود نمود، ولی فقیه زهر خورده ضمن به میدان آمدن، طی فرمانی از نیروهای سرکوبگر رژیم و وزارات اطلاعات و دولت آخوند روحانی خواستار انتقام گیری از مردم گردید.دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران قریب چهار دهه جامعه بین المللی را با اهرمی بنام «تهدیدات نفت و گاز» به اسارت گرفته بود و بدین سان هر زمان که در تنگناهای شدید داخلی و یا فشارهای خارجی قرار میگرفت، ضمن دست یازیدن به این سیاست مخرب و اعمال شانتاژ، طرف های خارجی را در سایه سیاست مماشات به معامله و یا به کرنش می کشاند.

 

ماده ۷۵ بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران (به اتفاق آرا) در باره نسبت دادن قتل و پوست کندن صورت مزدور مسعود دلیلی  به مجاهدین توسط عوامل شناخته شده اطلاعات آخوندهامجموعه بحران ها و بروز تنگناهای شدید مالی، اقتصادی، تجاری و بویژه شور و خروش مرد م بجان آمده در شهرهای کشور علیه دیکتاتوری ولی فقیه، سرانجام خامنه‌ای زهر خورده را برآن داشت تا جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت رابرای «تست مذاکره» برسر جان گروگان ها راهی نیویورک نماید.