با رشد و نمو اعتراضات مردم به‌جان‌آمده در شهرهای میهن طی یک سال گذشته و به‌ویژه روشن شدن ابعاد فساد در بین کارگزاران ، دولتمردان ، آقازاده‌ها ، متولیان و همچنین ارگان‌های مختلف حکومتی ، اکنون به دلیل فشار از پائین، رسانه‌های دولتی به‌ناچار در گزارش‌های قطره‌ای خود ، به گوشه‌هایی از ابعاد غارت و فساد سازمان داده‌شده در رژیم آخوندی اعتراف می‌کنند.

 

 بازیافت یک مردار پس از نیم‌قرن درباره یاوه‌ها و مجعولات بهمن بازرگانی و اطلاعات آخوندی
پای صحبت مجاهدین خلق - به اهتمام عباس داوری (قسمت اول) - مهدی ابریشم‌چی

 

 

به‌یقین ازجمله دلایل تشکیل ارتش سایبری از سوی دیکتاتوری خامنه‌ای نه‌تنها باهدف مقابله و نفوذ و جاسوسی در بین ایرانیان و مقاومت ایران می‌باشد ، بلکه فراتر از آن در راستای رخنه کردن در سیستم‌های اطلاعاتی، اقتصادی و همچنین علمی در دیگر کشورها، برای کسب اطلاعات است.وضعیت بحرانی رژیم آخوندی و به‌ویژه شکست‌های سنگین ولی‌فقیه درزمینهٔ سیاست‌های راهبردی، به‌موازات بیماری روبه رشد وی که بنا برداده‌های قطره‌ای از درون حاکمیت به سرطان "پروستات و کیسه صفرا" مبتلا می‌باشد، اکنون در تازه‌ترین سخنان آخوند احمد خاتمی خود را به‌خوبی به نمایش گذاشته است.