درحالیکه مردم ایران در مناطق سیل زده کشور همچنان در بلاتکلیفی و عدم یاری رسانی از سوی ارگان های فاسد آخوندی بسر می برند و درحالیکه بخش‌های بزرگی از استان های غربی همچنان با سیل ویرانگر و تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند، خامنه ای و سپاه سرکوبگر پاسداران بی دنده و ترمز سیاست «خرید وقت» را دستور کار رژیم قرارداده اند.بی شک لیست گذاری مهم ترین ارگان سرکوب و ترور در دیکتاتوری خامنه‌ای ضربه بی سابقه ای نه تنها بر تمامی کباده کشی های رژیم آخوندی، بلکه چراغ سویی است برای برپا شدن سیل بندی بنام «صدور ترور و بلوا» به کشورهای منطقه و اسلامی.در پی لیست گذاری سپاه سرکوبگر پاسداران از سوی وزارت خارجه آمریکا که به گفته کارشناسان مسائل ایران، ضربه بزرگی بر ماشین سرکوب و ترور در دیکتاتوری خامنه‌ای محسوب می‌شود، اکنون شاهد آه و فغان‌های فرماندهان و یا دستگاه اجرایی حکومت می‌باشیم.تنها چند ساعت از لیست گذاری سپاه سرکوبگر و غارت پاسداران نگذشته که اکنون شاهد بروز خشم، عصیان و گزیدگی شدید از سوی کارگزاران و متولیان در دیکتاتوری خامنه ای می باشیم.درحالیکه ولی‌فقیه ارتجاع تلاش دارد تا موضوع تحریم‌ها علیه سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی در زمینهٔ موشکی، اتمی، تروریسم و صدور بنیادگرایی را به موضوع فاجعه سیل در بیش از ۲۵ استان کشور گره زده و بدین سان دست به مظلوم نمایی بزند، اما داده‌های بین‌المللی واقعیت دیگری را به بیرون ساطع می‌کنند.