میراث فرهنگی در هر کشوری بیان‌کننده تاریخ ، فرهنگ ، هنر و تمدن مردم آن سرزمین است.
وجود ابنیه‌ی تاریخی، آثار باستانی، اشیاء و کتب عتیقه، پول، سکه و زیورآلات، تابلو، فرش و ظروف قدیمی، اشیاء منقول و هرآن چه را که به آن « آثار ملموس» می‌گویند، بخشی از میراث فرهنگی تعریف می شوند.

 

  

درپی تهدیدات اخیر آخوند روحانی مبنی بر شلیک موشک‌های بالستیک، جامعه بین‌المللی دست به پاسخ متقابل زده و ضمن بر حذر داشتن دیکتاتوری ولی‌فقیه برای ورود به این بازی، بر خطوط سرخ در قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید نمود.

 

 

 بروز رشد روزافزون رکود اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که با خود، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین رشد فزاینده بیکاری را به همراه آورده، طی سالیان اخیر به بحران دیگری بنام کودکان کار و فاجعه‌ای بنام بیغوله‌نشین‌ها راه برده است.

 

 

 برخلاف تمامی داده‌ها و خوش‌بینی‌های بیش‌ازحد رژیم آخوندی مبنی بر ارائه “سازوکار اروپا" تا پایان سال ۲۰۱۸ ، اکنون با گذشت قریب یک هفته از سال جدید میلادی  ، شاهد هستم که درب همچنان بر پایه “ناامیدی» و چشم انداز “تیره‌وتار" برای ارائه هرگونه تضمین‌های نفتی و مالی از سوی اتحادیه اروپا، می‌چرخد.