درحالیکه شیخ حسن روحانی عامدانه تلاش دارد تا نه تنها بحران ناشی از ویروس کرونا را کنترل شده به نمایش بگذارد، بلکه فراتر از آن روند عادی سازی و از سرگیری فعالیت های اقتصادی و تجاری را «تحت عنوان «فاصله گذاری هوشمند» تسریع نماید، سازمان نظام پزشکی در بیانیه ای نسبت به اجرایی نمودن این طرح هشدار داده است.

 ارتـش‌آزادیبخـش‌‌مـلی‌‌ایــران  شماره ۲۴- شمار بهت‌انگیز و جانگداز  قربانیان فاجعه کرونا در ۲۶۳ شهر کشور  از مرز ۲۵۰۰۰ تن عبور کرد


آمار ۲۵ هزار جان‌باخته کرونا پشت هر انسانی را می‌لرزاند
خامنه‌ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم
مانند جنگ ضدمیهنی و مانند قتل عام زندانیان سیاسی، استراتژی کلان تلفات انسانی
و فرستادن مردم به میدان‌های مین کرونا را در پیش گرفته اند

پزشکان و کادرهای درمانی قربانیان ویروس ولایتبا گذشت بیش از ۳ ماه از شیوع ایپدمی کرونا در شهرهای کشور که بنابرداده های سازمان مجاهدین خلق و تا تهیه این گزارش، جان بیش از «۲۵ هزار» هموطن ما را گرفته است، اکنون شاهد فشارهای مضاعف حکومت بر کادرهای پزشکی و درمانی شریف در بیمارستان ها و درمانگاه ها می باشیم.با اوجگیری بحران کرونا و بویژه ضربات ناشی از سقوط ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و همچنین در حالیکه در بسیاری از استان های کشور زنگ های خطر برای افزایش جان مردم بیدفاع بصدا درآمده ، بانک مرکزی حکومت از رسیدن نرخ تورم به سقف ۴۲ درصد خبر داده است.

کرونای ولایت – بحران انسانی در زندان هاافزایش آمار قربانیان ویروس مرگبار کرونا که بنا برداده های سازمان مجاهدین (تا تهیه این گزارش) به بالای ۲۲ هزار نفر رسیده ، اکنون بسیاری از زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی را در خطر مرگ قرارداده است.

کرونای ولایت – غنی سازی بجای دارو و درماندرحالیک جامعه دردمند ایران با تبعات ویروس مرگبار کرونا دست و پنجه نرم می کند و در حالیکه دیکتاتوری ولی فقیه از اعطاء هرگونه بودجه ضربتی به اقشار ضربه خورده و بازماندگان این پاندمی خودداری کرده است، صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی حکومت از «راه اندازی نسل جدید سانتریفیوژها» خبرداد.

کرونای ولایت – فلج اقتصادی در راه است


بحران روبه رشد ویروس کرونا در ایران آخوندزده که در منطق خود نه تنها به بهای جان بیش از «۲۰هزار» هموطن ما انجامیده، بلکه فراتر از آن نیز به رکود شدید اقتصادی و به به تبع آن سونامی بیکاری راه برده است.