ویروس ولایت - شوق و ذوق خامنه ای برای خرید های تسلیحاتی


درحالیکه آمار فاجعه کرونا در ایران آخوندزده هرروز مرزهای جدیدی را در می نوردد و درحالیکه بیمارستان ها و درمانگاه های کشور مملو از مبتلایان به این ویروس مرگبار می باشند، دیکتاتوری خامنه ای در حال روزشماری برای خریدهای تسلیحاتی در پایان سال میلادی است.با گذشت بیش از صد روز از شلیک عامدانه به هواپیمای مسافربری اوکرائینی از سوی سپا پاسداران و درحالیکه دیکتاتوری ولی فقیه تلاش دارد تا در سایه سنگین ویروس کرونا و تبعات آن برجهان، پرونده این کشتار خونین را لاپوشالی نماید، اما وزیر خارجه اوکرائین همچنان بر استرداد جعبه سیاه و رسیدگی به این پرونده تاکید کرده است.

ویروس ولایت – رشد اقتصادی منفی ۶درصد!


بحران رکود تولیدی و اقتصادی و به تبع آن رشد افسار گسیخته بیکاری، تورم و گرانی در ایران آخوند زده به یقین تابع بروز ویروس کرونا در جهان نیست، بلکه ریشه‌یی عمیق در سیاستهای حکومتی دارد که سنگ‌بنای آن را از روز نخست بر سه مؤلفه «سوء‌مدیریت، غارت و فساد سازمانداده شده» استوار شده است.