درگذشت زنده یاد جعفر کاشانی از پیشکسوتان بزرگ و به یاد ماندنی باشگاههای ورزشی شاهین و پرسپولیس و همچنین تیم ملی را به خانواده محترم وی، جامعه ورزشی ایران، پیشکسوتان ورزش و به یکایک هواداران فوتبال تسلیت میگوییم.پس از دو دهه غارتگری بانکهای وابسته به سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و ارتش تحت امر خامنه‌ای، و بالا آوردن بدهیهای سنگین، این بانکها با همدستی شورای پول و اعتبار و سران سه قوه رژیم از مدتی قبل قرار شده خودشان را در بانک سپه ادغام کنند.

 
با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم اشرف نشان پرشور و خستگی ناپذیر رسول امین منصور، یار و همیار قدیمی مجاهدین و مقاومت ایران و سیمای ‌آزادی، پس از یکسال مبارزه با بیماری سرطان، در آمریکا درگذشت و به یاران شهید و صدیقی پیوست که زندگیش را در کنار آنها و در همراهی صمیمانه با آنها سپری کرده بود، پیوست.

 

همزمان با دومین تظاهرات هموطنان آزاده علیه حضور آخوند شیاد حسن روحانی در مقرملل متحد با شعارهای کوبنده نه به آخوند روحانی نه به فاشیسم دینی،آري به يك ايران آزاد و دموکراتیک، نمایشگاهی از نقض شدید حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در مقابل سازمان ملل، برگزار شد.