از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردممان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابانها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می‌بینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. تجربه‌های پاریس، ورشو، مونیخ، واشنگتن و لندن گویا و شایان تقدیر است.

در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادیستان باشید.
-در شرایطی که هراس از سرنگونی و قیام مردم ایران و کلان ضربه ناشی از لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران و تحریم کامل نفتی و مقابله جهانی علیه تروریسم و جنگ افروزیهای منطقه یی رژیم ولایت فقیه، سراپای خلافت خامنهای و نظام بحران‌زده آخوندی را فراگرفته؛
در شرایطی که خامنه ای راهی جز انقباض و سرکوب و زمینه سازی برای دولت حزب اللهی به منظور مهار بحران در حاکمیت فرتوت خود نمی یابد؛
و در شرایطی که فریاد اعتراض و خشم مردم ایران از گرانی و فقر و بیکاری و دزدی و غارتگری و فساد فراگیر این رژیم در همه جای میهن کاخ بیداد و چپاول و فساد خلیفه ارتجاع را می لرزاند؛
-تظاهرات بروکسل بازتاب خواست مردم ایران برای سرنگونی نظام آخوندی و تحقق آزادی و دموکراسی همراه با کانونهای شورشی و ارتش آزادی است.
از سخنرانی نوروزی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
دروازه های ایران رو به آینده ای گشوده است که ظلم و نابرابری و بی‌عدالتی از آن رخت برمی‌بندد. یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت که در آن حاکمیت مردم بر قرار است. و رأی جمهور مردم حرف اول و آخر را می‌زند و آزادی و عدالت، ایران این زیباترین وطن را از زمستان به‌بهار می‌رساند.
هموطنان: برای یک ایران آزاد، برای حمایت از قیام مردم ایران و جایگزین دمکراتیک و پشتیبانی از برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی، بپا می‌خیزیم.

تظاهرات در بروکسل در همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران
زمان: شنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹- ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
مکان: بروکسل میدان شومان