با کمال تاسف و تأثر مطلع درگذشت خانم رقیه ارملو(مادر تبریزی) مادر مجاهد شهید یوسف سعادتی، مطلع شدیم.

مادر تبریزی که روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ در شهر استکهلم در سوئد به رحمت ایزدی پیوست، از فاز سیاسی حامی مجاهدین بود، در فعالیتهای افشاگرانه علیه ارتجاع حاکم شرکت می کرد و از جمله در سخنرانی مسعود رجوی و سردار خیابانی در میتینگ انتخاباتی در ورزشگاه باغ شمال تبریز فعالانه شرکت داشت. فرزندش میلیشیای مجاهد خلق یوسف سعادتی در سال ۵۹ با گلوله پاسداران خمینی به شهادت رسید.


پس از سرفصل ۳۰ خرداد نیز مادر تبریزی با جدیت از آرمان‌های مجاهدین دفاع می کرد و خانه خودرا در اختیار سازمان قرار داده بود. در تابستان سال ۶۰ با یورش پاسداران به خانه اش دستگیر شد و در زندان هم سلولی مجاهد قهرمان شهید ثریا ابوالفتحی بود که شب اعدامش را در کنار او سپری کرد و وصیت نامه ثریای قهرمان را با خود از زندان خارج کرد و به سازمان رساند. مادر پس از خروج از کشور نیز به حمایت از مجاهدین و شرکت در فعالیتها و تظاهرات افشاگرانه علیه رژیم ضد بشری آخوندها ادامه داد.
در گذشت مادر تبریزی را به خانواده محترم او و به هواداران مجاهدین در سوئد تسلیت می گوییم.
برای او شادی روح و برای بازماندگان صبر و سلامتی آرزو می کنیم.