بحران ناشی از موش و گربه بازی های وزارت خارجه حکومت از فردای استعفای جواد ظریف، سرانجام با حکم «حکومتی» از سوی «دیکتاتور» اجالتا فروکش کرده است.

بدین سان مشخص شد که اساسا «وزیر خارجه» در نظام ولی فقیه تا آن میزان «هیچ کاره» است که حتی توان «استعفا» و بخشیدن عطای وزارت به عبای خامنه ای را نیز ندارد. پاسدار قاسم سلیمانی نیز در متنی که از سوی دوایر اطلاعات سپاه در رسانه های حکومتی انتشار یافته، ظاهرا خواسته تا از وی دلجویی نماید، اما با بیان جملاتی مانند «هیچ تاثیری بر اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف و منافع نخواهد گذاشت» سمت سوی سیاست های جنگ طلبانیه و تروریستی در این نظام شقه شقه شده را یکبار دیگر به وزیر خارجه حکومت و همچنین دولت آخوند روحانی نشان داده است.

این وضعیت در حالی است که از فردای «توئیتر» کردن متن استعفا و لنگ و لگد انداختن وی به «عمود خیمه نظام» که به مانند «بمبی» در درون رژیم صد پاره آخوندی عمل نمود، جواد ظریف اکنون باید با هزار «چسب و سریشم» فعلا در پست خود باقی بماند.
خامنه ای در حکم خود که درسانه های داخلی بازتاب یافت، تاکید کرده است که «استعفای شما به مصلحت کشور نیست» و بدین سان موضوعی بنام «شقه و شکاف» در درون رژیم و وجود بحرانی بنام «فروپاشی نظام» را خواسته یا ناخواسته مهروموم کرده است.

همچنین ابعاد این وضعیت مضحک را مطهری، معاون مجلس حکومتی در سخنانی اینگونه به تصویر کشیده است: «دولت و وزارت خارجه باید اقتدار خود را به دست بیاورند و اجازه دخالت نهادهای غیر مسئول را در سیاست خارجی ندهند». (سایت حکومتی جهان صنعت ۸ اسفند ۱۳۹۷)

وی در ادامه آدرس «دولت سایه» در نظام آخوندی را به بیرون داده ومی افزاید: «نهادهای موازی غیرمسئول مانند نهادهای نظامی در سیاست خارجی کشور دخالت می کنند».
بدین سلان ملاحظه می شود که تمامی حدس و گمانه زنی ها برسر دلائل استعفای وزیر خارجه رژیم، درست بوده و ریشه در نقش سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس در زمینه های داخلی، منطقه ای و سیاست گذاری های بین المللی دارد.

به موازت این واقعیات نیز باید به بازتاب استعفای ظریف در جامعه بین المللی نیز اشاره کرد، زیرا بغیر چند تن از سیاستمداران در اتحادیه اروپا که تماما برای ادامه سیاست مخرب مماشات سینه چاک می دهند، بسیاری از کشورها از عمق بحران در درون رژیم آخوندی و بویژه با شکست برجام، اطلاع کافی داشته و بدین سان از تمامی باندهای حکومت قطع امید کرده اند. برای نمونه وزیر امور خارجۀ آمریکا در پیامی توئیتری گفته است «از منظر واشنگتن ظریف همانند حسن روحانی مترسک یک مافیای مذهبی فاسد است».

روزنامه لوموند نیز (سایت رادیو فرانسه ۲۸ فوریه ۲۰۱۹) در مقاله ای ضمن اشاره به این واقعیت از جمله تاکید می کند: «مسئله این است که رهبران ایران پس از خروج آمریکا از برجام بیش از پیش معتقد شده اند که واشنگتن خواستار تغییر رژیم در ایران است و در نتیجه دورۀ محمدجواد ظریف به پایان رسیده و حال او باید جای خود را به یک شخصیت تندرو بدهد، خاصه اینکه خطر درگیری نظامی در مناطق تحت نفوذ مشترک تهران و آمریکا در عراق و افغانستان رو به افزایش است».