سالروز تولد ندای عزیز که بدست اوباش رژیم در خیابان بقتل رسید.
تندیس ندا از طرف رئیس جمهور مقاومت ایران خانم مریم رجوی به پارلمان ایتالیا هدیه شد.
در عکس عالیجناب فرانکو فینی پرزیدنت پارلمان ایتالیا، اقای ابولقاسم رضائئ دبیر شورای ملی مقاومت و رضا اولیا دیده میشوند. در سال ۲۰۱۵ سالنی بنام ندا در پارلمان ایتالیا نام گذاری شد.