بروز رکود شدید اقتصادی و تنگناهای مالی در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون این سوال منطقی را در جامعه مطرح نموده که سرانجام این وضعیت وخیم که به بروز فقر و فلاکت گسترده در ایران آخوند زده راه برده است، به کجا خواهد انجامید.

گرانی افسار گسیخته به موازات رشد تورم که آخوند روحانی با کلاشی و دلقلک بازی از آن با « شیب تند» نام می برد، نه تنها سایه سنگین خود را بر زندگی میلیون ها هموطن بویژه اقشار ضربه پذیر گسترده کرده , بلکه در روند مخرب خود به کمر شکن شدن تعادل جامعه نیز راه برده است.

وجود اعتراضات و اعتصابات اقشار بجان آمده از این وضیت وخیم که خود را طی هفته های اخیر در اعتصاب سراسری کامیون داران و یا بازاریان و کسبه شجاع به نمایش گذاشته است، بهترین بینه بر بن بست موجود و بی عملی و بی تفاوتی رژیم آخوندی برای پیدا نمودن راه حل می باشد. براین اساس اکنون ایرانیان به این باور رسیده اند که رژیم آخوندی نه می‌تواند و نه می‌خواهد معضلات و مشکلات خود ساخته اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل نماید.

ابعاد این وضعیت وخیم بحدی است که برای نمونه صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از چشم انداز تیره و تاریک بحران موجود « رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۸ را منفی ۱.۵درصد » اعلام کرده است.
براساس این گزارش: “این در حالی است که این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم در ایران هم در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲۹.۶ درصد پیش‌بینی شده است». ( خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۷ مهر ۱۳۹۷)

ترجمان این وضعیت، رشد هرچه بیشتر رکود اقتصادی، افت شدید تولید داخلی و به تبع آن ضریب خوردن بر چرخه مخرب بیکاری در کشور است. این گزارش در ادامه به افزایش نرخ بیکاری در دیکتاتوری خامنه‌ای اشاره کرده و پیش بینی می‌کند که طی سال جاری میلادی نرخ بیکاری در ایران و در بهترین حالت با رشد« ۱.۱ درصد» روبرو خواهد شد.
به موازات این چشمم انداز بحرانی باید به نزدیک شدن موعد تحریم های ثانویه از سوی آمریکا علیه مطامع و سیاست های مخرب خامنه ای اشاره نمود، تا بدین سان پازل بحران های پیش رو وخیم تر شدن اوضاع هرچه روشن تر گردند.

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی براین باور هستند که با آغاز دور دوم تحریم ها در آبان ماه که بخش های عظیمی از صادرات نفت، پتروشیمی و حمل و نقل دریایی را در بر خواهند گرفت، رژیم آخوندی با مجموعه عظیمی از بحران های مالی و صادرات نفتی روبرو خواهد شد.
براساس این پیش بینی ها، صارات نفت ایران طی ماه های آینده به زیر یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید که با خود به کسری درآمد های نفتی رژیم ضریب خواهند زد.

پیشتر نیز دراین رابطه آخوند روحانی در یک مصاحبه با تلویزیون ان بی سی ( همان منبع بالا ۱۵ مهر ۱۳۹۷) این وضعیت بحرانی برای رژیم آخوندی را اینگونه به تصویر کشیده بود:« آمریکا در عمل آنچه در نوامبر(آبانماه) باید انجام بدهد، پیشاپیش انجام داده است، یعنی در همین سپتامبر (مهرماه) فشارهای خودش را به همه کشورهای خریدار نفت ما وارد کرده است، بنابراین ظاهرش این است که نوامبر نرسیده است ولی در واقع در ماه سپتامبر آنچه بنا بود در نوامبر عمل شود، عمل شده است».