روز جمعه ۱۳ آوریل در جلسه‌یی در آمفی‌تئاتر دانشگاه رم، با حضور معاون وزیر فرهنگ ایتالیا و رئیس و اعضای هیأت‌رئیسة خانه هنرمندان در این کشور، مدال طلای بین‌المللی هنرمندان به آقای رضا اولیا مجسمه‌ساز و هنرمند عضو شورای ملی مقاومت اهدا شد.

در این جلسه که شماری از شخصیت‌های فرهنگی، شامل خبرنگاران، کارگردانان و هنرمندان ایتالیا در آن حضور داشتند، از طرف خانه هنرمندان ایتالیا مدال طلای امسال به آقای از آقای رضا اولیا، به‌خاطر نقاشی‌ها و مجسمه‌هایی که از مبارزات زنان ایران علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران خلق کرده، تعلق گرفت.
رضا اولیا هنگام دریافت لوح تقدیر و مدال طلای خانة هنرمندان طی سخنان کوتاهی گفت: از زمانی که دانشجو بودم و در دانشکدة هنرهای دراماتیک رم مشغول به تحصیل شدم، به‌دنبال آن بودم که با آثارم بتوانم صدای مردم تحت ستم کشورم باشم.
در کشور من ایران متأسفانه یک رژیم ضد هنر و ضد فرهنگ حاکم است و طی این سالها با از بین‌بردن تمامی آثار هنری و فرهنگی مانع پیشرفت کشور من شده است؛ همان‌طور که می‌دانید بسیاری از آثار هنری من به مردم کشورم ایران اختصاص داده شده و تلاش کرده‌ام با نشان‌دادن درد و رنج و فداکاری‌هایی که طی این سالیان متحمل شده‌اند خواستة آنان را برای صلح و آزادی برجسته کنم رضا اولیاء گفت: قطعا که این جایزه، مشوق من در ادامه کارهای هنری و اجتماعی ام می باشد بخصوص در ارائه فرهنگ کشورم یعنی ایران که متاسفانه سالهاست توسط یک رژیم ضد فرهنگ که نافی هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری است به نابودی کشیده شده است.
در پایان می‌خواستم این لوح تقدیر و مدال طلا را به زندانیان سیاسی کشورم ایران تقدیم کنم.

اهداء جایزه بین‌المللی مدال طلای خانه هنرمندان به رضا اولیا

اهداء جایزه بین‌المللی مدال طلای خانه هنرمندان به رضا اولیا

اهداء جایزه بین‌المللی مدال طلای خانه هنرمندان به رضا اولیا