درحالیکه خامنه‌ای زهر خورده بر حمایت اتحادیه اروپا از توافق شکست خورده اتمی سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده است، اما داده‌های اخیر وزیر خارجه حکومت سخن از واقعیت‌های دیگری در این زمینه را دارند.

 

پس از قریب هشت سال از ارائه لایحه «مبارزه با پولشویی» از سوی دولت پاسدار احمدی‌نژاد و تبلیغات آخوند روحانی برای تصویب آن در مجلس حکومتی، اکنون تمامی علائم و نشانه‌ها سخن از آن دارند که لوایح نامبرده به مانند «توپ والیبال» میان باندهای متخاصم در درون دیکتاتوری خامنه‌ای در حال دست به دست شدن می‌باشند.

 

سیاست های مخرب دیکتاتوری ولی فقیه در کشورهای همسایه اکنون بلای جان حکومتی شده است که تمامی تخم مرغ های خود را در سبد «تروریسم، صدور بنیادگرایی و سرکوب داخلی» قرارداده است.

 

بحران حاد آلودگی هوای درشهرهای خوزستان که به دنبال آتش سوزیهای هور العظیم درهاله یی از دود محو شده اند و این وضعیت، که نتیجه سیاستهای ویرانگر حاکمیت آخوندیست، هموطنانمان در این خطه را حتی از آب و هوای سالم نیز محروم کرده است.

 

از فردای اعترافات پاسدار شعبانی، مبنی براینکه «به یمنی‌ها گفتیم دو نفتکش سعودی‌ها را بزنید و زدند»، این سوال اساسی در میان کارشناسان امور تروریستی پدیدار گردید که اساسا یک گروه کوچک تروریستی در یمن با مجموعه امکانات بسیار محدود، چگونه توانسته به مختصات عبور و مرور و ردیابی کشتی‌های باری و نفت کش در آبراه های بین‌المللی دست یابد؟.

 

دیکتاتوری خامنه‌ای همزمان با رشد اعتراضات مردمی علیه فساد، غارت، سرکوب و سیاست های مخرب رژیم، چند روزی است که موضوع مبارزه با «فساد» را در بوق و کرنای حکومتی کرده است.

 

دیکتاتوری خامنه ای سرانجام پس از سالها مخفی کاری کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان را به امضاء رساند.

 

به یقین یکی از تاثیرات مستقیم ناشی از تحریم‌های اولیه بر اقتصاد و تجارت ایران همان جهش ناگهانی بهای ارزهای خارجی، افت ارزش پول ملی و به تبع آن گرانی شدید در بسیاری از زمینه ا به‌ویژه خدمات، ترابری و معیشت می‌باشد.

صفحه1 از225