ظریف "ماله کش"!

 

ظریف ماله کش در چاه تحریم
فرستاده از آنجا رمز و بیسیم

به عظما گفته؛ عاقا ما که رفتیم
اگرچه عاشق و شیدای نفتیم

تموم شد بعد از این دوران بنده
شدم من عاقبت اسباب خنده

ز بس در خارجه چاخان نمودم
جماعت را همه حیران نمودم

قسم خوردم که هرگز توی ایران
نرفته یک مخالف توی زندان

قسم خوردم که بهر اهل سنت
بنا شد مسجدی بی مزد و منت

قسم خوردم که هرگز یک بهایی
نرفته توی زندان کذایی

شکرهای دگر بسیار خوردم
چاخان کردم، بر آن هم پا فشردم

برای حفظ ارکان ولایت
شکر خوردم به حد بی نهایت

گوبلزم مثل من چاخان نمی کرد
و هیتلر را "امام" عنوان نمی کرد

ولیکن دست من لو رفت و رو شد
بسی در باره من گفتگو شد

مرا یک ماله کش اعلام کردند
شما را این وسط بدنام کردند

مشخص شد که فرمانده تو هستی
اگرچه بزدلی، قدرت پرستی

مشخص شد که من یک حقه بازم
بریده ترمزم، گیر کرده گازم

و من را هم مث سرکار عالی
گذاشتن توی لیست گوشمالی