جمعی از جوانان حامیان مقاومت در لوکزامبورگ روز شنبه ۱۵ اردیبهشت با برگزاری یک تجمع و نمایشگاه عکس و کتاب افشاگرایانه علیه جنایات رژیم ضدبشری آخوندی حاکم بر ایران  را افشا کردند.

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران، یک تظاهرات اعتراضی را علیه حضور جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و حکومت رکورد دار اعدام درجهان، هم‌زمان با سخنرانی او در شورای روابط خارجی در نیویورک در روز سوم اردیبهشت، برگزار کردند.

روز شنبه ۱ اردیبهشت جمعی از حامیان مقاومت در اتاوا و تورنتو در همبستگی با خیزش مردم بپاخاسته میهن و به ویژه خیزش مردم و جوانان کازرون در هفته گذشته دو تظاهرات برگزار کردند.