جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در یوتوبری (سوئٔد)، روز شنبه ۶ مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر همبستگی خود را با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات مردمی علیه رژیم آخوندی را اعلام کردند.