ایرانیان آزاده با برگزاری تظاهرات در برابر وزارت خارجه انگلستان خواستار محکوم کردن توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس شدند.

روز سه شنبه ۲۶ تیرماه (۱۷ ژوئیه) جمعی از ایرانیان آزاده مقیم لندن، طی تظاهراتی در برابر وزارتخارجه انگلستان از دولت انگلستان خواستند که توطئه شکست خورده تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس محکوم کند.
در این تظاهرات، نمایندگان جوامع ایرانی، زندانیان سیاسی، زنان و جوانان ایرانی مقیم لندن، شرکت و سخنرانی کردند.
در این تظاهرت، همچنین آقای متیو آفورد، نماینده مجلس عوام انگلستان، از منطقه هندون شرکت و طی سخنانی، ضمن محکوم کردن توطئه تروریستی شکست خورده رژیم آخوندها، از وزارت خارجه انگلستان خواست که این تو‌طئه را محکوم کند.
در پایان این تظاهرات، هیأتی از نمایندگان جوامع ایرانی، زنان و جوانان با مراجعه به وزارت خارجه نامه ای از طرف شرکت کنندگان در تظاهرات و مدارک و اسنادی در رابطه با طرح تروریستی رژیم علیه اجتماع ایرانیان را به مقامات وزارت خارجه تحویل دادند و خواستار موضعگیری وزارت خارجه علیه این اقدام تروریستی شدند.

سخنرانی متیو آفورد ـ تظاهرات در برابر وزارت خارجه انگلستان
ما اخیرا در پاریس بودیم و از این که بسیاری از شماها را آنجا دیدیم، بسیار خودشحال شدیم. من و جرج، رئیس دفترم آنجا بودیم، جرج الان خیلی به آرمان شما متعهد شده است.
امروز من اینجا آمدم، نه فقط برای این که برای شما سخنرانی کنم، بلکه آمده ام تا این موضوع را با وزارت خارجه مطرح کنم.
ما باید این حمله تروریستی را محکوم کنیم، همچنانکه کشورهای دیگر محکوم کردند.
برای دولت انگلستان فقط دانستن انچه اتفاق افتاده کافی نیست، بلکه بیشتر از آن، این یک بی عدالتی است، لذا ما باید مطمئن شویم، که دولت انگلستان، اعلام کند که این رفتار برای ایرانیان صلح دوست، قابل تحمل نیست، ایرانیانی که خواهان آینده دیگری و حکومت دیگری برای کشورشان که با جهان تعامل دیگری داشته باشد، هستند.
بنابراین من امروز این پیام شما را منتقل می کنم. من از همه شماها به خاطر حضور در این تظاهرات تشکر می کنم، حضور شما بار دیگر این بی عدالتی را برجسته و منعکس می کند، و ما به مبارزه خودمان ادامه خواهیم داد تا روزی که خانم رجوی را به عنوان یک رهبر مشروع برای یک ایران آزاد و عاری از فساد با جدایی دین از دولت را در ایران ببینیم.