روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت جمعی از ایرانیان آزاده در بروکسل در محکومیت سفر جواد ظریف وزیر خارجه ملایان حاکم بر ایران به بروکسل، یک تظاهرات در مقابل مقر اروپایی اتحادیه اروپا برگزار کردند.

وزیر خارجه رژیم برای گفتگو با وزیران خارجه کشورهای گروه ۱+۴ وارد بروکسل شد.
روز ۲۵ ارددیبهشت روزنامه وطن امروز از باند خامنه ای درباره سفرها و مذاکرات جواد ظریف نوشت: در شرایطی که وزیر امور خارجه دولت روحانی برای اجرای ماموریت نجات برجام، پس از چین و روسیه حالا وارد بلژیک شده، مقامات آمریکایی گفته اند در حال تلاش هستند تا از طریق اروپا توافق با ایران بر سر دائمی کردن محدودیتهای هسته ای، محدود کردن برنامه دفاع موشکی و تغییر سیاستهای منطقه ای رژیم ایران را محقق کنند. آنگونه که آمریکاییها میگویند، این آمریکا و اروپا هستند که برای زنده ماندن برجام شرط میگذارند، نه جمهوری اسلامی. 
سایر رسانه ها و مهره های باند خامنه ای نیز، ضمن سرشکن کردن شکست برجام روی دولت روحانی، سفر ظریف و اقدامات دولت روحانی را در راستای تن دادن به همان شرایط آمریکا ازطریق اروپا توصیف کرده و به حرف خامنه ای را مبنی براینکه اعتمادی به اروپا وجود ندارد، تکرار می کنند.