جمعی از جوانان حامیان مقاومت در لوکزامبورگ روز شنبه ۱۵ اردیبهشت با برگزاری یک تجمع و نمایشگاه عکس و کتاب افشاگرایانه علیه جنایات رژیم ضدبشری آخوندی حاکم بر ایران  را افشا کردند.