روز شنبه ۲۵ فروردین - کپنهاگ - مقابل عفو بین الملل- تظاهرات جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در حمایت از اعتراضات مردم بپاخاسته میهن به ویژه مردم اصفهان

 

تظاهرات در کپنهاگ - حمایت از اعتراضات گسترده مردم بپاخاسته میهن

تظاهرات در کپنهاگ - حمایت از اعتراضات گسترده مردم بپاخاسته میهن