روز یکشنبه ۱۳ اسفند یک جلسه فرهنگی در سالن مزون دولیل اور سوراواز در آستانه نوروز در پیشواز بهار برگزار شد.

این جلسه به دعوت کمیته دوستی فرانسوی - ایرانی برگزار شد.

د راین جلسه در ابتدا نمایشگاه تاریخ و تمدن و صنایع دستی ایران به نمایش گذاشته شد.

در ادامه برنامه هنری و موزیک ایرانی سنتی اجرا شد.