جمعی از حامیان مقاومت در وین روز شنبه ۲۸ بهمن،‌ با برگزاری یک تجمع در مرکز شهر وین، موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کردند.