Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی جمعی از حامیان مقاومت در کپنهاگ با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در روز شنبه ۱۰ تیر ۹۶

همبستگی با گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس - دانمارک