پروفسور ریموند تنتر عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا طی مقاله‌یی که در سایت نیوزمکس درج شده نوشت‌: «معاهده هسته یی رژیم ایران روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به نتیجه رسید. ... این معامله باعث تقویت و جری شدن یک رژیم تروریست می شود که از این طریق فعالیت های توسعه طلبانه و بی ثبات سازی را گسترش می دهد...».

وی به افشاگری مقاومت ایران در , ۲۱ آوریل ۲۰۱۷ اشاره کرد و نوشت: «کدام گروه این افشاگری را انجام داد؟ شورای ملی مقاومت ایران این اطلاعات را از شبکه گسترده خود در ایران بدست آورد. این اطلاعات نشان داد که یک "مرکز کنترل" در پروژه سلاح های هسته ای ایران وجود دارد. آنها مسئول طراحی بمب هسته ای هستند, و این مرکز کنترل همچنان به کارش ادامه می دهد, حتی پس از اوایل ۲۰۱۵, که رویداد معامله هسته ای بود. یک مکان جدید در ارتباط با پروژه سلاح های هسته ای وجود دارد و تا به حال, از نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی, مخفی مانده است.
وی در پایان نوشت:‌.. برنامه تسلیحات رژیم ایران باید کاملا از بین برود؛ لازم است یک کنترل بی شکاف بر تمام جنبه های برنامه هسته یی رژیم تهران وجود داشته باشد و دسترسی دائمی, بدون محدودیت و فوری به تمامی سایت ها و دسترسی به مصاحبه ها با کارشناسان هسته ای از این موارد مهم می باشد. و تمام سوالات برجسته درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته یی ر ژیم ایران باید مورد بررسی قرار گیرد تا محدوده کامل برنامه تسلیحات هسته ای را نمایان سازد....
سایت نیوز مکس ۱۸ مهر