سي.ان.اس گزارشي درباره زندانيان سياسي در حال اعتصاب غذا در گوهردشت ارائه داد.

سی ان ان نوشت: «دور دوم رياست‌جمهوري روحاني... با نقض‌هاي حقوق بشر و اعتصاب غذاي زندانيان سياسي شروع شد...رياست‌جمهوريِ به ظاهر «مدره» او، با سركوب داخلي، از جمله بالاترين ميزان اعدام‌ها طي ۲۰سال اخير برجسته شده است».

سي.ان.اس. نيوز، افزود: «دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران... گفت، وضعيت زندانيان اعتصابي در محل جديدشان، «غير قابل تحمل» است. «چندين دوربين مداربسته و دستگاه‌هاي شنود در آنجا نصب شده تا زندانيان تحت فشار فزاينده قرار گيرند، ۲۴ ساعته و هفت روز هفته تحت كنترل باشند و اجازه داده نشود خبري از وضعيتشان به بيرون از زندان درز كند». شوراي ملي مقاومت به اقدام بين‌المللي در حمايت از اين زندانيان فراخوان داد».

سي.ان.اس در ادامه اين گزارش، خاطرنشان كرد:«عفو بين‌الملل رژيم ايران را فراخواند تا به بازرسان بين‌المللي اجازه بازرسي‌هاي مستقل و اعلام‌نشده در سراسر كشور را بدهد... كميته پارلماني انگلستان براي آزادي ايران نيز... از دولت انگلستان و بخش حقوق بشر ملل متحد خواست، «رفتار غير قابل قبول با زندانيان سياسي در ايران را محكوم كنند و براي آزادي فوري آنها دست به اقدام بزنند».
سي.ان.اس. نيوز ۷ شهریور ۹۶