جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار داد که فن آوری موشکی اتمی کره شمالی بزودی راه خود را به سوی رژیم ایران خواهد یافت.

جان بولتون گفت: «هرتوانمندی که کره شمال دارد رژیم ایران روز بعد آن را خواهد داشت».
طبق ارزیابی بولتون «دولت ترامپ برای موفقیت باید کنترل کل بوروکراسی دولت را بویژه در حوزه امنیت ملی داشته باشد».
وی افزود: «تصمیمی که چند هفته پیش گرفته شد و اعلام شد رژیم ایران از توافق اتمی تبعیت کرده اساساً غیرقابل توجیه است.
بولتون افزود:‌حالا که رئیس جمهور می گوید فکر نمی کند رژیم ایران از توافق اتمی تبعیت کند، او باید یقه بوروکراسی را بگیرد و بگوید، به آنچه می گویم گوش کن. ما باید از این توافق بیرون بیائیم. اگر او این کار را نکند نه تنها سیاست تغییر نخواهد کرد بلکه نهایتاً علیه او برگشته و او را نیش خواهد زد».
او استدلال کرد «آنچه شما در وزارت امورخارجه نیاز دارید سازماندهی مجدد نیست. شما نیاز به یک انقلاب دارید».
من در اینباره در کتابم بنام تسلیم یک گزینه نیست نوشته ام. من در مورد کتاب تبلیغ نمی کنم زیرا کتابی ۱۰ ساله است، اما در آنجا به میزانی به آن اشاره کرده ام. آنچه نیاز دارید انجام دهید پیدا کردن افراد باسابقه ایست که کارکرد یک فرد باتجربه را درک کنند و سیاست رئیس جمهور را اجرا می کنند» .
بولتون گفت «هر روز که بگذرد و این کار انجام نشود مشکل بیشتری برای دولت ترامپ ایجاد می شود».
سایت برایت بارت ۱۱ اوت ۲۰۱۷