پیترکینگ عضو کمیته اطلاعات و امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید باید تحریمهای شدیدتری را علیه رژیم ایران اعمال کرد.

دونالد ترامپ:‌ «اولویت شماره یک من این است که توافق اتمی فاجعه بار با رژیم ایران را از دور خارج کنم. من خودم اهل معامله و توافق هستم اما توافق با رژیم ایران معامله یی فاجعه بار است».
این دونالد ترامپ است که وعده داد توافق اتمی با رژیم ایران را پاره کند اگرچه وی از ادامه این توافق ناراضی است ولی اعلام کرده که رژیم ایران از توافق تبعیت کرده است.
پیترکینگ عضو کمیته اطلاعات و امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید:‌ توافق اتمی یک توافق وحشتناک بود. ما این همه پول را به رژیم ایران دادیم. رژیم ایران با نقض قطعنامه سازمان ملل متحد دنبال موشکهای دوربرد است. این رژیم همچنین دنبال تولید اورانیوم است و تلاش می کند پلوتونیوم بیشتر تولید کند. بنابراین فکر می کنم دیر یا زود شاهد خواهیم بود که دونالد ترامپ این توافق را کنار بگذارد.

مجری: اخیرا تحریمهایی علیه ۱۸ نهاد وابسته به رژیم ایران اعمال شد. این تحریمها شامل چه شرکتهایی است؟.
پیترکینگ‌‌:‌ اینها اساسا چینی و برخی هم شرکتهایی هستند که با نهادهای مختلف در ایران معامله داشتند. معامله با کسانی که در فعالیتهای تروریستی دست دارند. در حال حاضر هزاران موشک در اختیار حزب الله است که از رژیم ایران بدست آورده است. معاملاتی هم هست که رژیم ایران با نهادهای چینی داشته و ما این ها را تعقیب می کنیم. می توان این تحریمها را افزایش داد. فکر می کنم ما باید به شرکتهایی همچون بویینگ هم بپردازیم که وارد معامله با رژیم ایران شده است.