رژیم ایران از نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط آمریکا به شدت وحشت کرده است.

یکی از فرماندهان سپاه پاسداران تهدید کرد در صورتی که کنگره آمریکا سپاه پاسداران رژیم ایران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهد پایگاههای آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد

سپاه پاسداران با دیدن تحرکات در کنگره آمریکا برای لیست گذاری تروریستی این ارگان رژیم دچار رعشه شده است

محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح رژیم ایران تهدید کرد در صورتیکه آمریکا در این طرح پیشروی کند پایگاههای آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت

سپاه قدس بعنوان بازوی خارجی سپاه پاسداران از سال ۲۰۰۷ در لیست تروریستی بوده است ولی لیست گذاری کل سپاه پاسداران از جمله عناصر داخل کشوری اش در لیست تروریستی، امری است که ترس رژیم ایران را تشدید کرده است.

 سپاه پاسداران سیستم موشکی رژیم را در کنترل خود دارد. همچنین از طریق بازویش سپاه قدس و فرمانده اش قاسم سلیمانی مسؤلیت آموزش عناصر بنیاد گرا مانند گروه زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانی در سوریه را بعهده دارد

در عراق سپاه پاسداران شبه نظامیان موسوم به نجبا، سپاه بدر، حزب الله و عصائب را زیر پوشش خود دارد و در یمن و لبنان با حوثی ها و حزب الله لبنان ارتباطات مستقیم دارد.

برای ادامه طرحهای تروریستی و دخالت در دیگر کشورها بویژه کشورهای عربی رژیم حاکم بر ایران در ماه ژوئن گذشته اعلام کرد بودجه ای معادل ۶۲۰ میلیون دلار برای سپاه پاسداران اختصاص داده است.