مایک پمپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا می گوید «رژیم ایران در مقایسه با داعش تهدیدی بزرگتر و دراز مدت برای امنیت ملی آمریکاست».

وی می گوید «دخالتهای این رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه فاجعه بار بوده است».
 
دومین حوزه بزرگ تهدید امنیتی افراطی گری اسلامی است که مقر فرماندهی آن در تهران است با شعبه هایی از آن که در زمین های حزب الله در جنوب لبنان، در یمن و سایر نقاط در سراسر جهان حضور دارد.

سوال اول این است که آیا رژیم ایران به تعهداتی که در توافق با اوباما داده است پایبند بوده است؟
مایک پمپیو: من قضاوت درمورد آنرا به سایرین واگذار می کنم آنچه که من می توانم با قطعیت و یقین بگویم این است که رژیم ایران، کماکان بزرگترین رژیم حامی تروریسم درجهان است.
هرجایی توافقی کرده بعد از مدتی با آن مقابله کرده و توافقنامه را تحریف کرده است، امروز ما می بینیم رژیم ایران به دخالت فوق العاده گسترده یی در کشورهای دیگر دست می زند. این دخالتها از شش یا هفت سال قبل خیلی فراتر است.
این رژیم بر دولت بغداد نفوذ دارد، توان حزب الله لبنان را افزایش می دهد و درکنار شبه نظامیان حوثی یمن کار می کند. رژیم ایران در کنار شبه نظامیان شیعی که در سوریه می جنگند کار می کند . این رژیم در همه جای خاورمیانه دخالت می کند.
به صراحت باید گفت در ۷ سال گذشته دخالتهای رژیم ایران در سراسر منطقه بسیار فاجعه بار بوده است.
به نظر من رژیم ایران در مقایسه با داعش تهدید دراز مدت تری برای آمریکاست. میگویم رژیم ایران چالش درازمدت تری است.