اسکای نیوز: انتخابات تضعیف کننده رژیم ایران

رژیم ایران از طریق انتخابات ریاست جمهوری، به گمان خودش دمکراسی بی نظیری را تجربه می کند و باعث تقویت این نظام می شود.

اما گزارش رسانه های غربی نشان می دهد انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران به تضعیف این رژیم منجر خواهد شد. این تضعیف در همه سیاستهای اصلی رژیم حول سرکوب داخلی و صدور تروریسم در خارج خود را بارز می کند.
اما مفهوم اپوزیسیون در داخل این رژیم مطلقا در صحنه سیاسی رژیم معنایی نداشته و نخواهد داشت. رقابت بین میانه‌روها و اصولگراها چیزی جز ترویج یک مفهوم مبهم و پوشیده نیست.
بر اساس تحلیلهای غربی کاندیدا هر کس که باشد و با هر اسم و برنامه‌ای که داشته باشد باید از غربال شورای نگهبان بالاترین هیأت نظارت در ایران بگذرد. شورای نگهبان طرفی است که تقریبا وضعیت انتخابات را حتی قبل از موعد آن تعیین تکلیف میکند. رئیس جمهور آینده باید مقید به چارچوبها و پایه‌ّهایی باشد که نهادهای ولایت فقیه مشخص میکنند. از جمله سپاه پاسداران و شورای نگهبان..
مفاهیمی چون اصولگرا و اصلاح طلب در رژیم ایران چیزی جز فربیکاری و اغفال کردن مردم نیست. چرا که تمامی قدرت و حکومت در چنگ یک نفر است. یعنی ولی فقیه.