فاکس نیوز:‌ نمی توان به رژیم ایران و اسد اعتماد کرد

مشاور سابق دیک چینی می گوید: هدف روسیه و رژیم ایران از ایجاد مناطق امن در سوریه، منجمد کردن جنگ در آن مناطق است تا بتوانند روی سایر مناطق متمرکز شوند. نمی توان به آنها اعتماد کرد که به دلایل انساندوستانه دنبال مناطق امن باشند.

ایده مسکو این است که هواپیماهای جنگی آمریکا را خارج از مناطق امن در سوریه نگاه دارد آن هم درحالیکه معلوم نیست که این مناطق امن، اصلا هرگز ایجاد شوند...
مایکل والس، مشاور دیک چینی معاون رئیس جمهور سابق آمریکا: مظنون بودن به این ایده، امر غیر معمولی نیست. ببینید چه کسی قرار است این مناطق امن یا آنچه که روسیه آن را مناطق کاهش درگیری می نامد، اعمال کند. شما روسها را دارید که بیمارستانهای غیرنظامی را با تسلیحات دقیق مورد اصابت قرار می دهند. همچنین رژیم اسد را دارید که با تسلیحات شیمیایی به مردم خودش حمله می کند، حزب الله، رژیم ایران و سایر شبه نظامیان را نیز در صحنه دارید. اینکه ما باید اعتماد کنیم که آنها می خواهند این کار را بدلایل انساندوستانه انجام دهند، یک شوخی بیشتر نیست.

فاکس نیوز:‌ وقتی آن روز رییس جمهور و پوتین با هم صحبت کردند، کرملین این تماس تلفنی را یک تماس خیلی خوب توصیف کرد. این، مبین آن است که حداقل مکالمه خوبی داشتند.
مایکل والس: بله، ضمنا کرملین گفت رییس جمهور با مناطق امن موافقت کرد، در حالیکه کاخ سفید تعبیر بسیار متفاوتی داشت و گفت، نه، نه، آنها فقط این مناطق را مورد بحث قرار دادند و هیچ توافقی در کار نبود...
رژیم اسد و روسها می خواهند جنگ در مناطق مشخصی را منجمد کنند تا بتوانند روی سایر مناطق متمرکز شوند. لذا، وقتی که مناطق مزبور اعلام شدند، نیروهای اپوزیسیون از این جلسه بیرون رفتند...
فاکس نیوز:‌ چرا این همه طول کشیده تا موضوع مناطق امن فعال شود؟
مایلک والس: زیرا دولت اوباما نمی خواست رهبری آن را بدست بگیرد...
فاکس نیوز ۱۶ اردیبهشت ۹۶