هیلاری کلینتون می گوید باید جلو دخالتهای رژیم ایران را گرفت. او افزود: حمله موشکی به رژیم اسد درست بود و باید با تهدید کره شمالی مقابله کرد. در مورد کره شمالی، من این تهدید را خیلی جدی می گیرم اما معتقد نیستم که ما به تنهایی قادریم فشاری که لازم است، بر روی رژیم کره شمالی بیاوریم...

کلینتون افزود: من بطور علنی از حمله موشکی به سوریه حمایت کردم؛ اما متقاعد نیستم که این حمله، تغییر زیادی ایجاد کرده باشد ... سوریه یکی از آن مشکلاتی است که همه سعی می کنند، ببینند چطور می شود جنگ داخلی را متوقف کرد، چطور می شود مانع افزایش دخالت رژیم ایران شد و جلوی گسترش جاپای روسیه در خاورمیانه را گرفت. هیلاری کلینتون در مورد وضعیت زنان نیز گفت: این یک موضوع فرعی نیست. یک موضوع لوکس نیست... بلکه برای حفظ ثبات و استمرار دمکراسی و حقوق بشر، نقش کانونی دارد، برای امنیت ملی ما بسیار مهم است. به جاهایی نگاه کنید که در آن، حقوق زنان پایمال می شود. در اینگونه جاها، به احتمال زیاد تروریسم... رشد کرده است. این یک امر تصادفی نیست؛ بنابراین، بخشی از آنچه که من معتقدم این است که حقوق زنان، کار ناتمام قرن بیست و یکم است. هیچ موضوع مهمتر و بزرگتری نسبت به  این موضوع که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد وجود ندارد...