رابرت مونرو مدیر سابق آژانس دفاع اتمی آمریکا طی مقاله یی در هیل رسانه کنگره آمریکا نوشت:‌ آمریکا باید از توافق اتمی با رژیم ایران خارج شود و به این رژیم رسماً اطلاع دهد که اگر تمامی تاسیسات مربوط به تولید سلاح اتمی را از بین نبرد، ما این کار را با نیروی نظامی برای ممانعت از تکثیرتسلیحات اتمی انجام خواهیم داد.

وی افزود: رژیم ایران اصلی ترین حامی تروریسم است و اگر به تسلیحات اتمی دست یابد, آن را برای استفاده در اختیار تروریستهای تحت حمایت خود قرار میدهد و این خطری برای آینده بشریت است.