واشینگتن پست ۱۱ اردیبهشت، خبر ترور سعید کریمیان مدیر تلویزیون جم gem در استانبول ترکیه را درج کرد و نوشت: شورای ملی مقاومت ایران روز یکشنبه اطلاعیه یی صادر کرد و این حمله را محکوم کرد و مسئول آن را رژیم ایران دانست.
براساس این اطلاعیه کریمیان مدتها هدف تبلیغات و لجن پراکنی مطبوعات سرویسهای امنیتی رژیم ایران بوده است.
واشینگتن پست افزود:‌ گزارشگران بدون مرز رژیم ایران را بعنوان یکی از بدترین سرکوبگران خبرنگاران در جهان رتبه بندی کرده است.