الجزیره: مشکل با توافق اتمی است، نه تبعیت رژیم ایران

سناتور مارکو روبیو عضو برجسته سنای آمریکا می گوید دولت اوباما امتیازهای غیرموجه زیادی به رژیم ایران داده بود. دولت جدید الزامی ندارد این کار را بکند.

سناتور مارکو روبیو عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: از سخنان وزیر امورخارجه آمریکا اینطور بر می آید که مشکل با توافق رژیم ایران این نیست که آیا آنها تبعیت می کنند یا خیر، واقعیت این است که این یک توافق بد است. قصد از این توافق ممانعت از تبدیل شدن آن به یکایران اتمی بوده است یعنی موردی مشابه کره شمالی تکرار نشود. این توافق توسط دولت اوباما ساخته شده و به رژیم ایران اجازه می دهد تمامی زیرساخت هایی راکه نیاز دارند حفظ کنند تا یک قدرت اتمی شوند، تا یک قدرت با تسلیحات اتمی شوند، شما با اجرای این توافق آنرا جتناب ناپذیر می کنید.
رژیم ایران از یک توافق ناقص تبعیت می کندکه نهایتاً به آنها اجازه می دهد تمامی زیرساختهایی راکه نیاز دارند حفظ کنند!!!
بیانیه وزیر خارجه تیلرسون بروشنی میگوید خود توافقنامه یک توافق بدی است حتی اگر آنها از شروط توافق تبعیت کنند این مشکلات ما را حل نمی کند.
مشکل ما این نیست که رژیم ایران را به پای تبعیت از توافق بیاوریم، مشکل ما خود توافق است.
این توافق به رژیم ایران اجازه می دهد توانایی غنی سازی اورانیوم را حفظ کند و تا درجه تسلیحاتی غنی سازی کند، آنها تمام این ظرفیت را حفظ می کنند، آنها ظرفیت ساخت موشک های دوربرد خود را حفظ می کنند تا حمایت از حزب الله را ادامه بدهند آنچه توافق به آنها اجازه می دهد این است که فعالیت های بیشتر اقتصادی داشته باشند تا تمامی این کارها را تامین مالی کنند.
اما این توافق نه به لحاظ قانونی الزام آوراست و نه یک پیمان است هیچ گاه برای تصویب هم به کنگره داده نشده است. این تنها یک توافق سیاسی دولت پیشین بوده است اکنون دولت جدیدی سرکار است.