تلویزیون فاکس نیوز: اپوزیسیون ایران اطلاعاتی مبنی بر استمرار فعالیت های اتمی تهران علیرغم توافق اتمی افشاٰ‌ء می کند. شورای ملی مقاومت ایران گفت دلایلی به کاخ سفید و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تحقیق در این رابطه ارائه داده است.

گزارشگر اسکای نیوز گفت: اپوزیسیون ایران اطلاعات جدیدی را فاش کرد که چه بسا توافق اتمی را به نقطه اول برگرداند. شورای ملی مقاومت بر اساس داده هایی که از تعدادی از سایت های رژیم ایران بدست آورده، تاکید کرد که فعالیت های اتمی رژیم ایران ادامه داشته است که نقض توافق اتمی است. اپوزیسیون ایران فاش کرد که سایت اتمی جدیدی بدور از دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسانش کشف کرده است.
علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن به اسکای نیوز گفت: ما سایت جدیدی را کشف کردیم که رژیم ایران در آن پژوهش های تسلیحاتی و پیشرفته برای بدست آوردن بمب اتمی انجام می دهد که در داخل مجتمع نظامی پارچین قرار دارد.
اسکای نیوز افزود: اپوزیسیون ایران می گوید اطلاعاتی که بدست آورده است به آژانس انرژی اتمی برای تحقیق داده است.
داده های جدید نشان می دهد که تهران به توافق اتمی ملتزم نبوده است به این ترتیب شاید ترامپ به لغو توافق اتمی که مهمترین دستاورد دولت قبلی بود برسد و در نتیجه مجازات جدیدی علیه رژیم ایران اعمال شود.

تلویزیون اورینت: شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد اطلاعات تعیین کننده و موثقی درباره آخرین تحولات مربوط به تولید بمب اتمی توسط رژیم ایران در داخل ایران بدست آورده است.
دفتر شورای ملی مقاومت ایران در وشینگتن این اطلاعات را در کنفرانسی که روز جمعه در واشینگتن برگزار شد فاش کرد. در این کنفرانس تصاویر سایت ها و طرف های اصلی فعال در این پروژه افشاء شدند.