ورلد تربیون:‌ رژیم ایران مسئول ۵۵٪ اعدام های ثبت شده در جهان است

ورلد تریبون در شماره روز یکشنبه خود با استناد به گزارش عفو بین الملل اعلام کرد رژیم ایران مسئول ۵۵ درصد تمامی اعدام های ثبت شده در جهان است.

این منبع با اشاره به این که رژیم آخوندی جلودار اعدامها در جهان است افزود:‌‌ «مقامهای رژیم ایران بشدت حقوق، آزادی بیان، انجمن ها، تجمعات صلح آمیز و اعتقادات مذهبی را سرکوب کرده، منتقدان مسالمت جو را دستگیر و زندانی میکنند و سایرین را بعد از محاکمات غیر منصفانه در دادگاه های انقلاب شکنجه می کنند و سایرسوء رفتارها با بازداشت شدگان، امری عادی است».

سایت ورلد تریبون ۱۶ آوریل ۲۰۱۷