عربستان از جامعه جهانی خواست تا پاکسازی قومی توسط رژیم ایران در سوریه را متوقف کنند

عربستان روز چهارشنبه ۱۶ فروردین از جامعه بین المللی خواست برای متوقف ساختن رژیم ایران و شبه نظامیانش از پاکسازی قومی و تغییر بافت جمعیتی و فرقه یی در سوریه, اقدامات قاطع بعمل آورند.

عربستان بر ضرورت آوردن مسببن جنایات جنگی در سوریه به پای میز عدالت تاکید دارد که همسو با نگرانی اعلام شده در قطعنامه سازمان ملل است.
سفیر عربستان در بلژیک و رئیس هیات دیپلوماتیک عربستان در اتحادیه اروپا بر موضع قاطع عربستان در حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه و حراست از امنیت و نهادهای نظامی آن تاکید کرد.
نمایندگان بیش از ۷۰ کشور در این کنفرانس شرکت کردند. سفیر عربستان حمله شیمیایی اخیر توسط رژیم سوریه در ادلب را محکوم کرد و آن را منعکس کننده بی اعتنایی و غیرمسئول بودن این رژیم نسبت به قطعنامه های بین المللی خواند. وی گفت زشت ترین وجه بحران سوریه, بقای رژیم اسد و ادامه جنایات وحشیانه آن است.