العرب: ”ناتوی اسلامی“ برای مبارزه با تروریسم، رژیم ایران را نگران میکند

روزنامه العرب چاپ لندن در شماره روز دوشنبه ۱۴ فروردین با عنوان: «ناتوی اسلامی» برای مبارزه با تروریسم، رژیم ایران را نگران میکند» نوشت‌‌: «ترسیم دقیق نقشه مسیر ائتلافات تعیین ژنرال ”راحیل شریف“ رئیس ستاد سابق ارتش پاکستان بعنوان فرمانده ائتلاف اسلامی جهت مبارزه با تروریسم است. ناظران بین‌المللی با دقت, نقشه مسیر ائتلافاتی که عربستان سعودی, جهت رویارویی با دخالت رژیم ایران در حال ترسیم آن در جهان عرب است را زیر نظر دارند. این محافل عقیده دارند که دیدار اخیرجانشین ولیعهد عربستان محمد بن سلمان از ایالات متحده ودیدارش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ فرصتی به وی داد تا بتواند چشم‌اندازهای استراتژیکی که درنظر دارد در دو زمینه نظامی وسیاسی در منطقه وجهان در پیش‌گیرد را گسترش دهد.

گزارش هفته نامه ساندی تایمز لندن, نشانه‌های این عملکرد عربستان سعودی جهت ایجاد ”ناتوی اسلامی“ وتبدیل آن از فاز ”ایده“ به فاز ”اجرا“ و تحکیم آن بعنوان پایه‌ای برای عمل نظامی مشترک کشورهای اسلامی عضو این ائتلاف, علیه تروریسم درمنطقه را فاش ساخت. همچنین ناظران امور ایران از نگرانی تهران نسبت به چنین ائتلافی خبر میدهند که آنرا پیکره تنومند و گستردة این ائتلاف, رودرروی خط مشی‌شان در تمامی منطقه وجهان اسلام قلمداد میکند.
عربستان سعودی قبلا تشکیل یک ائتلاف اسلامی شامل ۴۱ کشور جهت جنگ با تروریزم را در دسامبر ۲۰۱۵ وتاسیس مرکز عملیات مشترک در ریاض, جهت هماهنگی وپشتیبانی عملیات نظامی را اعلام کرده بود. کارشناسان نظامی بین المللی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که چنین پیمانی میرود که بعنوان سدی محکم, رو در روی رؤیاهای رژیم ایران درمنطقه عمل کند و از طرفی یک پیام همگانی از طرف کشورهای پیوسته به این پیمان به تهران است مبنی بر اینکه در پیش گرفتن سیاستی با هدف محاصره عربستان از طریق یمن و عراق بطور مستقیم و از طرف سوریه و لبنان بصورت غیر مستقیم قابل قبول نیست.
این ناظران همچنین معتقدند که تقویت این پیمان با استراتژیهای جدید آمریکا برای از بین بردن نفوذ رژیم ایران در خاورمیانه همخوانی دارد.
برخی تحلیلها نیز ناظر براین است که اقدام امیر محمد بن سلمان که سر پرستی وزارت دفاع را بعهده دارد به انتخاب ژنرال پاکستانی ”راحیل شریف“ برای فرماندهی این ائتلاف و قرار دادن نیروهای نظامی که شامل ۴۱ کشورهستند, تحت امر او, زمینه ساز تحقق اهداف چندگانه خواهد بود که فراتر از جنبه های تکنوکراتی حرفه ای و یا آکادمیک واصول حاکم بر تشکیل هر پیمانی خواهد بود.
به همین سیاق, تعیین ژنرال راحیل شریف رئیس ستاد سابق ارتش پاکستان در رأس تشکیلات یک ائتلاف رسمی, تاکیدی بر نقش پاکستان وکشورهای اسلامی آسیایی در این پیمان بوده ویک هشدار واضح به رژیم ایران نسبت به تشکیل یک ائتلاف متحد است که از طرف شرق آنرا محاصره خواهد کرد. ضمن اینکه هر دو اهرم نظامی ودیپلوماتیک برای فشار آوردن بخاطر فلج کردن دستان رژیم ایران از طریق یمن تا لبنان وتا عراق وسوریه خواهد بود.
مقرهای فرماندهی ائتلاف اسلامی علیه تروریسم در نزدیکی ریاض بنا خواهد گردید که مجهز به پیشرفته ترین سیستمها و میادین گسترده برای انجام نمایشات نظامی وپادگاانهای نظامی عظیم خواهد بود.
پژوهشگران در زمینه روابط استراتژیک بین المللی معتقدند که ریاض به سمت تحقق یک تحول کیفی در تاکتیکهایش جهت رویارویی با رژیم ایران پیش میرود واینکه تجارب جنگ مستقیم درنوع یمنی وجنگ نیابتی درنوع سوری‌اش, عربستان را به این باور رسانده است که یک استراتژی همه جانبه از طریق تشکیل یک ائتلاف گسترده با منافع و برنامه‌های منطقه ای و بین المللی مشترک را بنا نهد واینکه توافق کنونی بین واشنگتن و ریاض زمانی مناسب جهت تشدید فشار توسط نیروهای چند ملیتی علیه رژیم ایران است.
روزنامه العرب- لندن ۱۴ فروردین ۹۶


متن خبر:
ترسیم دقیق نقشه مسیر ائتلافات
تعیین ژنرال ”راحیل شریف“ رئیس ستاد سابق ارتش پاکستان بعنوان فرمانده ائتلاف اسلامی جهت مبارزه با تروریزم
ناظران بین‌المللی با دقت, نقشه مسیر ائتلافاتی که عربستان سعودی, جهت رویارویی با دخالت رژیم ایران در حال ترسیم آن در جهان عرب است را زیر نظر دارند.
این محافل عقیده دارند که دیدار اخیرجانشین ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان از ایالات متحده ودیدارش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ فرصتی به وی داد تا بتواند چشم‌اندازهای استراتژیکی که درنظر دارد در دو زمینه نظامی وسیاسی در منطقه وجهان در پیش‌گیرد را گسترش دهد.
گزارش هفته نامه ساندی تایمز لندن, نشانه‌های این عملکرد عربستان سعودی جهت ایجاد ”ناتوی اسلامی“ وتبدیل آن از فاز ”ایده“ به فاز ”اجرا“و تحکیم آن بعنوان پایه‌ای برای عمل نظامی مشترک کشورهای اسلامی عضو این ائتلاف, علیه تروریزم درمنطقه را فاش ساخت. همچنین ناظران امور ایران از نگرانی تهران نسبت به چنین ائتلافی خبر میدهند که آنرا پیکره تنومند و گستردة این ائتلاف, رودرروی خط مشی‌شان در تمامی منطقه وجهان اسلام قلمداد میکند.
عربستان سعودی قبلا تشکیل یک ائتلاف اسلامی شامل 41 کشور جهت جنگ با تروریزم را در دسامبر 2015 وتاسیس مرکز عملیات مشترک در ریاض, جهت هماهنگی وپشتیبانی عملیات نظامی را اعلام کرده بود.
کارشناسان نظامی بین المللی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که چنین پیمانی میرود که بعنوان سدی محکم, رو در روی رؤیاهای رژیم ایران درمنطقه عمل کند و از طرفی یک پیام همگانی از طرف کشورهای پیوسته به این پیمان به تهران است مبنی بر اینکه در پیش گرفتن سیاستی با هدف محاصره عربستان از طریق یمن و عراق بطور مستقیم و از طرف سوریه و لبنان بصورت غیر مستقیم قابل قبول نیست.
این ناظران همچنین معتقدند که تقویت این پیمان با استراتژیهای جدید آمریکا برای از بین بردن نفوذ ایران در خاورمیانه همخوانی دارد واگرهم در مقطعی, این ائتلاف دچار کندی شده ونتوانسته فعال باشد به خصومت دولت سابق, به ریاست جمهوری باراک اوباما برمیگردد که در مقابل توطئه های ایران در منطقه با دست بستگی برخورد میکرد تا نکند که تلاشهای آمریکا برای دستیابی به توافقنامه اتمی مشهور را خنثی کند.
برخی تحلیلها نیز ناظر براینست که اقدام امیر محمد بن سلمان که سر پرستی وزارت دفاع را بعهده دارد به انتخاب ژنرال پاکستانی ”راحیل شریف“ برای فرماندهی این ائتلاف و قرار دادن نیروهای نظامی که شامل 41کشورهستند, تحت امر او, زمینه ساز تحقق اهداف چندگانه خواهد بود که فراتر از جنبه های تکنوکراتی حرفه ای و یا آکادمیک واصول حاکم بر تشکیل هر پیمانی خواهد بود.
به همین سیاق, تعیین ژنرال راحیل شریف رئیس ستاد سابق ارتش پاکستان در رأس تشکیلات یک ائتلاف رسمی, تاکیدی بر نقش پاکستان وکشورهای اسلامی آسیایی در این پیمان بوده ویک هشدار واضح به ایران نسبت به تشکیل یک ائتلاف متحد است که از طرف شرق آنرا محاصره خواهد نمود. ضمن اینکه هر دو اهرم نظامی ودیپلوماتیک برای فشار آوردن بخاطر فلج کردن دستان رژیم ایران از طریق یمن تا لبنان وتا عراق وسوریه خواهد بود.
مقرهای فرماندهی ائتلاف اسلامی علیه تروریزم در نزدیکی ریاض بنا خواهد گردید که مجهز به پیشرفته ترین سیستمها و میادین گسترده برای انجام نمایشات نظامی وپادگاانهای نظامی عظیم خواهد بود.
آقای ”کامل عالم ” پژوهشگر انستیتوی پادشاهی برای خدمات متحد تخصصی در پژوهشهای امنیتی ودفاع بین المللی گفت: عربستانیها تمامی امکانات مالی این ائتلاف را آماده کرده اند و درحال حاضر نیاز به کارشناسانی جهت راه اندازی آن دارند.
این پژوهشگر معتقد است که ژنرال شریف از یک محبوبیت بالای مردمی در زمینه فرماندهی ارتش پاکستان برخوردار است.
منابع آمریکایی فاش ساختند, موضوع راه اندازی این ائتلاف اسلامی در گفتگویی که در ملاقات ما ه گذشته بین امیر محمد بن سلمان با ترامپ در کاخ سفید انجام شد مورد بحث قرار گرفته است و اساسا روی مبارزه با تروریزم متمرکز خواهد بود بویژه که عربستان سعودی نیز هدف مستقیم عملیات تروریستی سالهای قبل بوده است.
پژوهشگران در زمینه روابط استراتژیک بین المللی معتقدند که ریاض به سمت تحقق یک تحول کیفی در تاکتیکهایش جهت رویارویی با ایران پیش میرود واینکه تجارب جنگ مستقیم درنوع یمنی وجنگ نیابتی درنوع سوری‌اش, عربستان را به این باور رسانده است که یک استراتژی همه جانبه از طریق تشکیل یک ائتلاف گسترده با منافع و برنامه‌های منطقه ای و بین المللی مشترک را بنا نهد واینکه توافق کنونی بین واشنگتن و ریاض زمانی مناسب جهت تشدید فشار توسط نیروهای چند ملیتی علیه ایران است.
همچنین محافل فوق خاطر نشان میکنند که چنین تحول ریشه ای باعث شده تا کشورهایی که در موضعگیری مقابل ایران مردد بودند نیز از این حالت خارج شوند و این موضوع در اجماع عربی در اجلاس اخیر سران عرب, در ”بحرالمیت“بخوبی خودش را نشان داد.
درهمین رابطه ”مارتین اندیک“ جانشین رئیس اجرائی انستیتوی بروکینز, خواستار فعال کردن استراتژی همه جانبه ومتکامل وپیوسته جهت متوقف کردن نفوذ ایران در منطقه شده است و باین موضوع توجه داده که رژیم ایران بعنوان یک چالش برای ایالات متحده وهم پیمانانش در خاور میانه بشمار میرود.
منبع خبر: روزنامه العرب- لندن14 فروردین
تاریخ منبع: ۱۴/۱/۹۶
ساعت دریافت: ۰۹:۰۴:۰۰
تاریخ ارسال: ۱۴/۱/۹۶
ساعت ارسال: ۲۲:۰۴:۰۲
عنوان خبر: ”ناتوی اسلامی“ برای مبارزه با تروریزم، رژیم ایران را نگران میکند
منبع اصلی: روزنامه العرب- لندن ۱۴/۱/۹۶
متن خبر:
ترسیم دقیق نقشه مسیر ائتلافات
تعیین ژنرال ”راحیل شریف“ رئیس ستاد سابق ارتش پاکستان بعنوان فرمانده ائتلاف اسلامی جهت مبارزه با تروریزم
ناظران بین‌المللی با دقت, نقشه مسیر ائتلافاتی که عربستان سعودی, جهت رویارویی با دخالت رژیم ایران در حال ترسیم آن در جهان عرب است را زیر نظر دارند.
این محافل عقیده دارند که دیدار اخیرجانشین ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان از ایالات متحده ودیدارش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ فرصتی به وی داد تا بتواند چشم‌اندازهای استراتژیکی که درنظر دارد در دو زمینه نظامی وسیاسی در منطقه وجهان در پیش‌گیرد را گسترش دهد.
گزارش هفته نامه ساندی تایمز لندن, نشانه‌های این عملکرد عربستان سعودی جهت ایجاد ”ناتوی اسلامی“ وتبدیل آن از فاز ”ایده“ به فاز ”اجرا“و تحکیم آن بعنوان پایه‌ای برای عمل نظامی مشترک کشورهای اسلامی عضو این ائتلاف, علیه تروریزم درمنطقه را فاش ساخت. همچنین ناظران امور ایران از نگرانی تهران نسبت به چنین ائتلافی خبر میدهند که آنرا پیکره تنومند و گستردة این ائتلاف, رودرروی خط مشی‌شان در تمامی منطقه وجهان اسلام قلمداد میکند.
عربستان سعودی قبلا تشکیل یک ائتلاف اسلامی شامل 41 کشور جهت جنگ با تروریزم را در دسامبر 2015 وتاسیس مرکز عملیات مشترک در ریاض, جهت هماهنگی وپشتیبانی عملیات نظامی را اعلام کرده بود.
کارشناسان نظامی بین المللی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که چنین پیمانی میرود که بعنوان سدی محکم, رو در روی رؤیاهای رژیم ایران درمنطقه عمل کند و از طرفی یک پیام همگانی از طرف کشورهای پیوسته به این پیمان به تهران است مبنی بر اینکه در پیش گرفتن سیاستی با هدف محاصره عربستان از طریق یمن و عراق بطور مستقیم و از طرف سوریه و لبنان بصورت غیر مستقیم قابل قبول نیست.
این ناظران همچنین معتقدند که تقویت این پیمان با استراتژیهای جدید آمریکا برای از بین بردن نفوذ ایران در خاورمیانه همخوانی دارد واگرهم در مقطعی, این ائتلاف دچار کندی شده ونتوانسته فعال باشد به خصومت دولت سابق, به ریاست جمهوری باراک اوباما برمیگردد که در مقابل توطئه های ایران در منطقه با دست بستگی برخورد میکرد تا نکند که تلاشهای آمریکا برای دستیابی به توافقنامه اتمی مشهور را خنثی کند.
برخی تحلیلها نیز ناظر براینست که اقدام امیر محمد بن سلمان که سر پرستی وزارت دفاع را بعهده دارد به انتخاب ژنرال پاکستانی ”راحیل شریف“ برای فرماندهی این ائتلاف و قرار دادن نیروهای نظامی که شامل 41کشورهستند, تحت امر او, زمینه ساز تحقق اهداف چندگانه خواهد بود که فراتر از جنبه های تکنوکراتی حرفه ای و یا آکادمیک واصول حاکم بر تشکیل هر پیمانی خواهد بود.
به همین سیاق, تعیین ژنرال راحیل شریف رئیس ستاد سابق ارتش پاکستان در رأس تشکیلات یک ائتلاف رسمی, تاکیدی بر نقش پاکستان وکشورهای اسلامی آسیایی در این پیمان بوده ویک هشدار واضح به ایران نسبت به تشکیل یک ائتلاف متحد است که از طرف شرق آنرا محاصره خواهد نمود. ضمن اینکه هر دو اهرم نظامی ودیپلوماتیک برای فشار آوردن بخاطر فلج کردن دستان رژیم ایران از طریق یمن تا لبنان وتا عراق وسوریه خواهد بود.
مقرهای فرماندهی ائتلاف اسلامی علیه تروریزم در نزدیکی ریاض بنا خواهد گردید که مجهز به پیشرفته ترین سیستمها و میادین گسترده برای انجام نمایشات نظامی وپادگاانهای نظامی عظیم خواهد بود.
آقای ”کامل عالم ” پژوهشگر انستیتوی پادشاهی برای خدمات متحد تخصصی در پژوهشهای امنیتی ودفاع بین المللی گفت: عربستانیها تمامی امکانات مالی این ائتلاف را آماده کرده اند و درحال حاضر نیاز به کارشناسانی جهت راه اندازی آن دارند.
این پژوهشگر معتقد است که ژنرال شریف از یک محبوبیت بالای مردمی در زمینه فرماندهی ارتش پاکستان برخوردار است.
منابع آمریکایی فاش ساختند, موضوع راه اندازی این ائتلاف اسلامی در گفتگویی که در ملاقات ما ه گذشته بین امیر محمد بن سلمان با ترامپ در کاخ سفید انجام شد مورد بحث قرار گرفته است و اساسا روی مبارزه با تروریزم متمرکز خواهد بود بویژه که عربستان سعودی نیز هدف مستقیم عملیات تروریستی سالهای قبل بوده است.
پژوهشگران در زمینه روابط استراتژیک بین المللی معتقدند که ریاض به سمت تحقق یک تحول کیفی در تاکتیکهایش جهت رویارویی با ایران پیش میرود واینکه تجارب جنگ مستقیم درنوع یمنی وجنگ نیابتی درنوع سوری‌اش, عربستان را به این باور رسانده است که یک استراتژی همه جانبه از طریق تشکیل یک ائتلاف گسترده با منافع و برنامه‌های منطقه ای و بین المللی مشترک را بنا نهد واینکه توافق کنونی بین واشنگتن و ریاض زمانی مناسب جهت تشدید فشار توسط نیروهای چند ملیتی علیه ایران است.
همچنین محافل فوق خاطر نشان میکنند که چنین تحول ریشه ای باعث شده تا کشورهایی که در موضعگیری مقابل ایران مردد بودند نیز از این حالت خارج شوند و این موضوع در اجماع عربی در اجلاس اخیر سران عرب, در ”بحرالمیت“بخوبی خودش را نشان داد.
درهمین رابطه ”مارتین اندیک“ جانشین رئیس اجرائی انستیتوی بروکینز, خواستار فعال کردن استراتژی همه جانبه ومتکامل وپیوسته جهت متوقف کردن نفوذ ایران در منطقه شده است و باین موضوع توجه داده که رژیم ایران بعنوان یک چالش برای ایالات متحده وهم پیمانانش در خاور میانه بشمار میرود.
 http://www.alarab.co.uk/article/morenews/105858/


'ناتو إسلامی' لمکافحة الإرهاب یقلق إیران

تعیین الجنرال راحیل شریف رئیس أرکان الجیش الباکستانی السابق قائدا للتحالف الإسلامی لمحاربة الإرهاب.

العرب [نُشر فی 2017/04/03, العدد: 10591, ص(1)]

 

رسم دقیق لخرائط التحالفات

لندن – یرصد المراقبون الدولیون بعنایة خرائط التحالفات التی تشتغل السعودیة علی رسمها للتصدی للتمدد الإیرانی داخل العالم العربی.

 

وتری هذه الأوساط أن الزیارة الأخیرة لولی ولی العهد السعودی الأمیر محمد بن سلمان إلی الولایات المتحدة ولقاءه بالرئیس الأمیرکی دونالد ترامب أتاحا للریاض توسیع آفاق الاستراتیجیة التی تخطط لانتهاجها علی الصعیدین العسکری والسیاسی فی المنطقة والعالم.

وکشف تقریر لصحیفة صندای تایمز البریطانیة ملامح الورشة السعودیة لإنشاء “ناتو إسلامی” ونقله من طور النوایا إلی طور التنفیذ وإرسائه کقاعدة للعمل العسکری المشترک للدول الإسلامیة الأعضاء ضد الإرهاب فی المنطقة, فیما ینقل عن مراقبین لشؤون إیران رصدهم لقلق طهران من هذا التحالف الذی تعتبره جسما واسعا مناهضا لخططها داخل المنطقة والعالم الإسلامی برمته.

وکانت السعودیة قد أعلنت عن تشکیل تحالف إسلامی یضم 41 دولة لمحاربة الإرهاب فی دیسمبر 2015, وتأسیس مرکز عملیات مشترک فی الریاض لتنسیق ودعم العملیات العسکریة.

ویجمع خبراء عسکریون دولیون علی أن هذا الحلف سیعمل علی أن یشکل سدا منیعا أمام طموحات إیران فی المنطقة ورسالة جماعیة من الدول المنضویة داخل الحلف إلی طهران بأنه لن یکون مقبولا المضی فی سیاسات کان هدفها محاصرة السعودیة من الیمن والعراق مباشرة وسوریا ولبنان بشکل غیر مباشر.

ویری هؤلاء أن تفعیل هذا الحلف یتسق مع الاستراتیجیات الأمیرکیة الجدیدة لتقویض النفوذ الإیرانی فی الشرق الأوسط, وأن التباطؤ فی تطویر هذا التحالف وجعله فاعلا قبل ذلک, یعود إلی عناد من قبل الإدارة الأمیرکیة السابقة برئاسة باراک أوباما, والتی کانت تتحفّظ علی کل ما کان من شأنه أن یقف بوجه مخططات إیران فی المنطقة تجنبا لتقویض الجهود التی کانت واشنطن تعوّل علیها للتوصل إلی الاتفاق النووی الشهیر. وتلاحظ بعض التحلیلات أن قیام الأمیر محمد بن سلمان الذی یشغل حقیبة وزارة الدفاع, بتعیین الجنرال الباکستانی راحیل شریف لقیادة هذا التحالف ووضع القوی العسکریة التی ستساهم بها 41 بلدا حتی الآن تحت إمرته یرمی إلی تحقیق أهداف متعددة الأغراض تتجاوز الجانب التکنوقراطی الحرفی والمؤسساتی وأصول إقامة الأحلاف.

ویهدف تعیین الجنرال شریف, رئیس أرکان الجیش الباکستانی السابق, علی رأس إدارة التحالف الإسلامی إلی تأکید دور باکستان والدول الإسلامیة الآسیویة داخل هذا الحلف, ویرسل تحذیرا واضحا إلی إیران من تشکل تحالف متماسک یحاصرها من الشرق, فیما تعمل الآلیتان العسکریة والدبلوماسیة علی ممارسة الضغوط الکفیلة بشل الأیادی الإیرانیة من الیمن إلی لبنان مرورا بالعراق وسوریا.

وتؤکد أوساط مراقبة لسیاق تشکل التحالف العسکری الإسلامی أن تعیین الجنرال راحیل یضفی علی الحلف جدیة مؤسساتیة تشجع المترددین علی الالتحاق به, خصوصا وأن للرجل شعبیة فی بلده ویحظی باحترام کبیر جراء حسن قیادته للجیش الباکستانی الذی یعد من أکبر الجیوش القریبة من الفضاء الغربی خارج حلف الناتو.

وسیتولی شریف مهام منصبه هذا الشهر, وکانت المحادثات بشأن تعیینه بدأت بعد تنحیه من منصبه فی الجیش الباکستانی فی نوفمبر الماضی.

ویجری بناء مقرات لقیادة التحالف الإسلامی ضد الإرهاب قرب الریاض, ستکون مجهزة بأحدث المعدات وبساحات واسعة للاستعراضات العسکریة وثکنات عسکریة فخمة.

وقال الباحث کامل عالم, من المعهد الملکی للخدمات المتحدة المتخصص فی بحوث الأمن والدفاع الدولی, إن “السعودیین قد جهزوا الأموال اللازمة للتحالف, ویحتاجون الآن إلی خبراء لتفعیله”.

ویری عالم أن شریف جنرال یحظی بشعبیة کبیرة واحترام لقیادته الجیش الباکستانی.

وکشفت مصادر أمیرکیة أن أمر تفعیل التحالف الإسلامی قد تمت مناقشته فی الاجتماع الذی جمع الأمیر محمد بن سلمان بترامب فی البیت الأبیض الشهر الماضی. وسیکون ترکیز الحلف علی مکافحة الإرهاب, خصوصا أن السعودیة کانت هدفا مباشرا للعملیات الإرهابیة خلال الأعوام الأخیرة.

ویری باحثون فی العلاقات الاستراتیجیة الدولیة أن الریاض ذاهبة إلی تحقیق تحوّل نوعی فی تکتیکاتها المعتمدة لمجابهة إیران, وأن تجارب الحرب المباشرة فی الحالة الیمنیة والحرب بالوکالة فی سوریا فرضت تبنی استراتیجیة شاملة من خلال إقامة تحالف واسع تتقاطع داخله أجندات إقلیمیة ودولیة, وأن التوافق الحالی بین واشنطن والریاض یمثل لحظة مؤاتیة لتشدید الضغوط متعددة الجنسیات ضد إیران.

وتدعو هذه الأوساط إلی متابعة التحوّل الجذری الذی طرأ علی موقف بعض الدول المترددة حیال الموقف من إیران, کما متابعة الإجماع العربی الذی ظهر فی قمة البحر المیت الأخیرة فی هذا الصدد.

وطالب مارتن إندیک نائب الرئیس التنفیذی لمعهد بروکینز, بتفعیل استراتیجیة أمیرکیة شاملة ومتکاملة ومستدامة للحد من النفوذ الإیرانی فی المنطقة, لافتا إلی أن هذه الدولة تمثل تحدیا لمصالح الولایات المتحدة وحلفائها فی الشرق الأوسط.