عضو پارلمان بحرین: رژیم ایران در کارهای تروریستی در بحرین دخالت کامل دارد

رئیس کمیسیون روابط خارجه مجلس بحرین در مصاحبه با تلویزیون اسکای نیوز گفت: «رژیم ایران در کارهای تروریستی در بحرین دخالت کامل دارد. شکی نیست که همه دلایل و اسناد نشان می دهد که رژیم ایران از تروریزم و از شبه نظامیان تروریستی در بحرین حمایت می کند و در کارهای تروریستی دست دارد».

وی افزود:«آنچه که بازرسان به آمریکا و اروپا از طریق برادران در وزارت کشور بحرین ارائه داده اند آنها اسناد و مدارک دارند که اثبات می کند رژیم ایران از این شبه نظامیان و تروریزم در بحرین حمایت می کند».
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شما در دولت جدید آمریکا نسبت به دولت قبلی تغییری می بینید؟ گفت:‌ شکی نیست که تحولی در آمریکا درباره دیدگاهشان در باره منطقه رخ داده است در صورتیکه دولت قبلی در سمت رژیم ایران بود ولی دولت دونالد ترامپ به این موضوعات منطقی نگاه می کند... موضع گیری های وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا و حتی موضع گیری ترامپ درباره تروریستی بودن رژیم ایران دال بر این تغییر می باشد...».
تلویزیون اسکای نیوز ۱۳ فروردین ۹۵