العربیه:‌دخالتهای افسارگسیخته سپاه پاسداران در کشورهای منطقه

در ایران، پیچیده ترین و خطرناک ترین نهاد سپاه پاسداران است.

بنظر خیلی ها این آن هسته اصلی رژیم ایران است و حتی فراتر, این خود دولت ایران است .
سپاه پاسداران اقتصاد غول پیکری دارد و صدها میلیارد دلار سرمایه چه در داخل و چه در خارج دارد. این نهاد شرکت هواپیمایی دارد, بانک و نهادهای مختلف تجاری دارد, فرودگاه و بندرگاه دارد و همه اینها خارج از محاسبات کشور است, فعالیت های سپاه پاسداران در داخل و خارج از ایران برای دامن زدن به درگیریهای فرقه ای و تروریزم در کشورهای خاورمیانه است. این برجسته ترین موضوعاتی است که یک بررسی بین المللی که اخیرا در باره دخالت های ایران منتشر شد به آن رسیده است. نتیجه این بررسی در لندن اعلام شد و خاطر نشان کرد دخالت های رژیم ایران بخصوص در عراق و سوریه و یمن و لبنان از شروع مذاکرات اتمی با کشورهای بزرگ و با لطف اوباما افزایش یافته است. کافی است بدانیم که تنها یک بخش از سپاه پاسداران همان سپاه قدس است که به فرماندهی قاسم سلیمانی است و دخالت خطرناکی در منطقه دارد.
استراون استیونسون: «سپاه پاسداران سلاح و مهمات و کانتینرهای پر از تجهیزات نظامی را به یمن قاچاق می کند و به گروههایی می رساند که به نیابت برای گسترش جنگ و درگیری در خاور میانه می جنگند, این دلایل نشان می دهد که رژیم ایران از سپاه پاسدارانش برای گسترش تروریزم در منطقه استفاده می کند و بسیار مهم است که این سپاه وارد لیست تروریستی بشود».
این بررسی همه جانبه مشترکاً توسط گروه اروپایی برای آزادی عراق و کمیته بین المللی در جستجوی عدالت صورت گرفته است. بر این اساس سپاه پاسداران از شرکت های پوششی برای اداره ۹۰ بندر یعنی ۴۵ درصد از بنادر ایران استفاده می کند که درآمد سالیانه آن به ۱۲ ملیارد دلار می رسد. از این بنادر عملیات قاچاق سلاح از ایران به کشورهای همسایه صورت می گیرد.

العربیه ۱۱ فروردین ۹۶