آسوشیتدپرس:‌با تایید ترام‍پ، پنتاگون قدرت جنگی خود را افزایش می دهد

آسوشیتد‍پرس، گزارش داد هفته به هفته, کشور به کشور, پنتاگون بی سروصدا مشغول گرفتن کنترل بیشتر تصمیم گیریهای حیطه جنگی, اعزام صدها سرباز به جنگ با مشورت عمومی اندک و کسب اختیارات بیشتر برای مقابله با افراط گرایان در سراسر خاورمیانه و آفریقا است.

در این هفته سومالی بود که دونالد ترامپ به ارتش, اختیارات بیشتر برای هدایت حملات هوایی علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده داد. هفته بعد ممکن است یمن باشد که در آن رهبران نظامی می خواهند کمک بیشتری به امارات متحده در جنگ علیه شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران بکنند.
تصمیم گیریهای کلیدی حول عراق, سوریه و افغانستان نزدیک می شوند که خاتمه دادن به محدودیت تعداد نیرو تا شل شدن قوانین هدایت فرماندهان صحنه را شامل می شود.
تغییرات در دو ماه اول ریاست جمهوری ترامپ مبنی بر تمایل او برای اجازه به پنتاگون بوده است تا بتواند رزم روزمره را اداره کند.
در زمان دولت اوباما رهبران نظامی راجع به مدیریت میکرو صحبت می کردند که شامل تایید تصمیمات روتین تاکتیکی حول اهداف و تحرکات پرسنلی می شد. اما واگذار کردن اختیارات بیشتر به پنتاگون و تصمیمات رزمی به افسران پایین رتبه ریسکهای نظامی و سیاسی خودش را دارد. تلفات شهروندی و اعضای ارتش ممکن است بزرگتر از بقیه باشد.
شرکت بیشتر آمریکا در جنگهای ضدشورشگری از نبردهای خیابانی در عراق تا حملات مخفی در یمن و جاهای دیگر امکان کشته های آمریکا را بالا می برد.
چنین تراژدیهایی ممکن است ناراحتی مردم آمریکا را افزایش دهد و دردسرهایی برای کنگره ایجاد کند آنهم در شرایطی که دولت ترامپ تلاش دارد کار شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه را تمام کند و تلاشهایش علیه گروههای مشابه را گسترش بدهد.
آسوشیتدپرس افزود وزارت دفاع بطور آرامی شمار نیروهای آمریکا در سوریه را مضاعف کرده و در عراق هم مشاوران نظامی را به خطوط مقدم اعزام کرده است...
روز جمعه پنتاگون گفت رسما ۵۲۶۲ نفر در عراق نیرو دارد گرچه بطور خصوصی مقامات اذعان کرده اند که حداقل یکی دو هزار نفر دیگر نیروی آمریکا در عراق وجود دارند...
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۲/۱/۹۶