هیل: اقدامات مستقیم علیه نیروی قدس سپاه در منطقه

هیل، نشریه کنگره آمریکا، در مطلبی به قلم ریچارد فونتین، رئیس مرکز امنیت جدید آمریکا، الیزابت روزنبرگ و ایلام گلدنبرگ نوشت: دولت ترامپ که رژیم ایران را در مدار اخطار قرار داده است، اولاٌ باید هرگونه نقض در اجرای برجام را به دقت مورد حسابرسی قرار دهد و ثانیاٌ، باید اقدامات مستقیمی را علیه نیروی قدس سپاه پاسداران و دست نشاندگان رژیم ایران در منطقه صورت دهد.

در ادامه این مطلب هم چنین آمده است: دولت ترامپ و کنگره هم چنین به یک جبهه متحد برای مقابله با حکومت ایران نیاز دارند. از همین رو ترامپ، باید روابطش را با کشورهای دوست در منطقه تحکیم کند و به ایجاد یک نیروی ویژه چند ملیتی که قادر به عملیات مشترک علیه دست‌نشاندگان رژیم ایران باشد، بپردازد.
رئیس مرکز امنیت جدید آمریکا از کنگره خواست تا قاطعیت خود را برای مقابله با رژیم ایران و فعالیتهای شریرانه آن در خاورمیانه به روشنی ابراز کند وبه دولت ترامپ نشان بدهدکه زمینه‌های مشترک برای کار علیه رژیم ایران وجود دارد.
این مقاله می افزاید: کنگره باید به مردم آمریکا نیز نشان دهد که برغم اختلاف نظرهای سیاسی بین جمهوریخواهان و دموکراتها، آنها می‌توانند حول اهداف کلیدی مانند موضوع رژیم ایران به طور مشترک کار کنند.