رحمان کریمی: عجب خائن مزور پر رویی واقعا !


در این گیر و دار که ملت مظلوم و ستمدیده ایران در بحران کرونا در جهنم فاشیست های بی رحم حاکم می سوزند و می گدازند و نیز در شرایط جسمی و روحی این قلم که بعد از یک عمل سنگین جراحی، دوره نقاهت را می گذراند چرا آدم مسئول ناگزیر باشد که دگر بار به یک خائن مسلم شناخته شده بپردازد؟ زیرا جو سیاسی خارج کشور بیش از آنکه مطبوع طبع یک مبارز باشد، متأسفانه مقبول طبع و خواست رژیم است.

علی صفوی: در رثای دکتر کاظم رجوی، در سی امین سالگرد جاودانگی اش


۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، مصادف است با سی امین سالگرد ترور بزدلانه و ناجوانمردانه پروفسور کاظم رجوی، استاد علوم سیاسی، جامعه شناسی و حقوق در دانشگاه های ژنو و پاریس، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ژنو، اولین سفیر ایران پس از سرنگونی رژیم فاسد و تبهکار پهلوی در مقر اروپایی ملل متحد و سفیر تام الاختیار ایران بعد از انقلاب در هفت کشور آفریقایی، بدست آدمکشان اعزامی خامنه ای و رفسنجانی.در نوشته قبلی ـ با عنوان کرونا فاجعه... برای ملتها و نعمت و فرصت برای آخوندها ـ دیدیم که رژیم ضدبشری با عملکرد تبهکارانه خود ابتدا به ویروس کرونا خوشامد گفت و راه ورود آن به ایران را فراهم نمود و سپس با پرده پوشی و مخفی کاری به گسترش آن یاری رساند و با قرنطینه نکردن و تأخیر در تعطیل مراکز تجمع چون مدارس و کارخانجات و ادارات، ایران را به کانون اصلی شیوع این اپیدمی در منطقه تبدیل نمود و با در انحصار خودگرفتن امکانات درمانی و بهداشتی و اختصاص دادن آنها به کارگزاران و مزدوران خود و با محروم کردن بیماران و کادر درمانی مردم را در مقابل این فاجعه بی دفاع نمود و با کم اهمیت جلوه دادن خطر این ویروس از یکطرف به توجیه بی عملی خود پرداخت و از طرفی با کم کردن حساسیت مردم نسبت به این فاجعه باعث افزایش فوق العاده آمار جانباختگان و مبتلایان گردید.

ایرج مصداقی: همچنان مومن به آیین توابیت


ایرج مصداقی شناگر خوبی است. آنچنان که در سال ۶۷ در استخر پشت تصویر مصاحبه لاجوردی برای نشان دادن اوضاع مثلا آرام زندان‌ها پس از کشتار ۶۷ "کرال سینه" می‌رفت و امروز هم در آبی که جمهوری اسلامی برای تخریب شخصی افراد ریخته است، به همان سبک شنا می‌کند.